På fronten til NRK.no på tirsdag kunne vi lese overskriften «Natur og Ungdom sin nettside får strykkarakter i klimatest». NRK har testet en rekke nettsider ved hjelp av nettverktøyet Website Carbon Calculator som karaktersetter karbonutslippet til de respektive sidene. Vinklingen til NRK er at Natur og Ungdom får en F, mens Equinors nettside får toppkarakter.

Det er strålende at NRK setter fokus på digital bærekraft. Økt bevissthet om energiforbruk og ringvirkninger av produkter og aktiviteter i digitalsektoren vil bli avgjørende for de nødvendige skiftene som samfunnet må gjennom fremover. 

Men samtidig skal ikke nettredaksjonen i Natur og Ungdom miste mot eller fokus på grunn av overskriften til NRK. Og i et debattklima som krever mer stamina enn de fleste av oss har, til å stå i første rad på barrikadene, kjennes det unødvendig å konstruere en fiktiv konkurranse der Equinor får klimaprisen mens Natur og Ungdom jumboplassen. 

Før forrige valg ville vi sette fokus på denne tematikken, og jeg ble forelagt et forslag til medieinnsalg med akkurat samme vinkling bare at MDGs nettside var synderen. Den parkerte vi fordi vi visste at selv om saken var viktig, var poenget for billig.

Verktøyet Website Carbon Calculator er ingen klimatest. Den teller antall kilobytes en nettside består av, regner bytes over i strøm og strøm over i CO2. Derfor belønner den lette sider og straffer de tyngre. Kalkulatoren bruker fornuftige estimater, men er simpel i sin vurdering og utregning. I realiteten er det langt flere faktorer som vil påvirke energikonsumet til en nettside og dermed fotavtrykket den har på klima og miljø. Alt i alt fungerer kalkulatoren bedre som en konversasjonsstarter enn et evalueringsverktøy. Slik sett gjør den jobben sin nå. 

Og for all del, den har også et poeng. Vi har laget nettsiden til Framtiden i våre hender og det er ikke tilfeldig at den scorer best i NRKs oversikt. I det arbeidet var det et viktig premiss at nettsiden ikke skulle belaste servere, nettlinjer og mobiltelefonskjermer med flere kilobytes enn nødvendig. Og ja, Natur og Ungdom og Bellona kan og bør absolutt få bedre og mer effektive nettsider uten overflødig script og unødig kode som bare sløser med plassen. En slik oppgradering vil være nyttig også for dem som sitter på 4G-nettet i teltcamp om det er ved Førdefjorden eller Repparfjorden.

Men enda viktigere er det at vi lager digitale løsninger som er funksjonelle og nyttige verktøy for organisasjoner som nettopp Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom. Og like viktig er det at samtalen ikke sporer av.

Det er estimert at Internett passer 175 Zettabytes om et par år. Så mye data ville tatt nesten to milliarder år å laste ned på en vanlig linje. Disse mengdene lever ikke på luft og kjærlighet i skyene (som metaforen frister med), men strøm fra vannkraft og kullkraft og vindmøller på Fosen. 

Vi vet at det ikke er nok norsk strøm til å fortsette sløse med CPU-kraft som om skyen var uendelig som himmelen og ikke en lagerbygning i Løten. Det er varslet et kraftunderskudd om bare noen få år og noe av den største forbruksveksten kommer fra datasentre. Det kan ikke løses med mer kraftproduksjon, selv fra fornybare energikilder alene, men krever også smartere og mer bærekraftige digitale løsninger.

Som del av tech- og designbransjen er vi seint på ballen, og vi har mange svin på skogen, men vi har også potensial til å være en essensiell del av løsningen. Vi vil ikke at den nye norske oljen skal være bitcoinfabrikker, men ønsker heller en sterk og kreativ digital designsektor som tar bærekraft på alvor. Det skal være lønnsomt å satse på digitalisering og bærekraftig utvikling. Det krever fellesskap, kunnskap og en felles forståelse av utfordringene. Og her kan NRK, Equinor, Natur og Ungdom - og vi som lager digitale løsninger til alle dere andre - jobbe sammen.