Torsdag 2. november ble jeg invitert til NRKs «Dagsnytt 18»-sending for å diskutere Kapitals liste over Norges 100 mektigste kvinner. Jeg var så heldig å få diskutere dette sammen med redaktør i Kapital Vibeke Holth. Diskusjonen gikk rundt mangfold, eller det enkelte vil hevde var mangel på mangfold – her spesifikt etnisk mangfold, blant årets 100 mektige kvinner. Det er tydelig ut ifra listen og kjennskapen til de 100, at det ikke akkurat bugner over av etnisk mangfold. Det er to kvinner blant de hundre, kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og parlamentarisk leder (MDG) Lan Marie Nguyen Berg, som skiller seg ut med sin hudfarge. Etnisk mangfold er viktig. Ingen tvil. Men i dette tilfelle er det viktig at vi ikke blander representasjonslogikken med kriteriene for å komme på listen over Norges 100 mektigste kvinner.

Kapitals kriterier for denne kåringen er kvinner med formell makt. Det vil si makt i kraft av hva slags stillinger og verv kvinnene har, hvor stor er organisasjonen de leder, hvor store verdier de forvalter, samt hvor stor innflytelse og beslutningsmulighet de har.

At Norges mektigste kvinner totalt sett bør representere mye av bredden i mangfoldet vi har i Norge, er åpenbart viktig. Men hvis et bredt spekter av mangfold skal være representert på listen over Norges 100 mektigste kvinner, må vi bygge underskogen. Det vil si å gi kvinner med ulik mangfoldskompetanse reell mulighet til å ta posisjoner som gir makt. Reell makt.

Vi må tørre å utfordre fordommene vi alle bærer med oss hver dag, være nysgjerrige på det som er annerledes og utfordre det etablerte tankemønsteret rundt rekruttering og lederutvikling. Valgkomiteene som velger representanter til styrer og utvalg må vite hvordan de skal etterlyse mangfoldskompetanse og mangfoldet av ny innsikt må bli anerkjent.  

Makt gis ikke over natten. Det bygges over tid. Det gjelder også mangfoldskompetanse.

Kvinnene på årets liste har ikke fått makt over natten. De har tidligere innehatt roller med reell innflytelse. Vi må derfor sørge for et mangfold også hos kvinnene i mellomlederstillinger i dag for å øke sannsynligheten for mangfold i makteliten og på Kapital sin liste i fremtiden. Dette krever en dialog rundt hvorfor vi har så lite mangfold i maktposisjoner, og hvorvidt de 100 mektigste kvinnene representerer et spekter av mangfold som vi ikke vet om i dag. Vi må snakke om mangfold i videre forstand og faktiske bruke forskjeller til å løse oppgaver på en bedre måte. På denne måten beveger vi oss fra å kun fokusere på representasjon til å snakke om økt verdiskaping. 

Hver organisasjon er et unikt samfunn med sin særegne kultur, kjernevirksomhet, formål, stolte tradisjoner og måter å gjøre ting på. Selv om mangfold kanskje er representert, betyr det ikke automatisk at organisasjonen tar i bruk mangfoldskompetansen som finnes. Dersom det finnes en måte å tilegne seg makt på, en slags prototyp for hvem som ender opp med makten, er det også stor risiko for at bruk av mangfoldskompetanse forsvinner på vei til toppen. Det er synd, fordi det er nettopp her verdien av mangfold ligger.

I alt forbedringsarbeid som omhandler økonomi, teknologi, digitalisering eller annet, belager organisasjoner seg på innsikt for å ta de riktige avgjørelsene. Den menneskelige faktoren er som regel en forutsetning for å lykkes, men den overlater vi for ofte til tilfeldighetene, til tross for at vi vet hvor vanskelig endring er. Her bruker vi eksempelvis for sjeldent, datadreven innsikt til å ta beslutninger som tar oss dit vi ønsker. Spesielt i et mangfoldsperspektiv. Hvorfor det? 

Organisasjoner som tar i bruk pålitelige verktøy som Diversity Index for å avdekke hvilket mangfold de har, hvor godt det er inkludert og hvor mye de får benyttet det til verdiskaping, setter seg i stand til å jobbe målrettet med å utløse potensialet som ligger i mangfold og skape psykologisk trygghet. Ved å vite hvor skoen trykker i den enkelte organisasjon og hvor potensialet er størst, går det an å bygge underskogen på en måte som bidrar til å ta i bruk mangfoldskompetanse for å oppnå organisasjonens målsettinger. Hvis man skal gjøre noe for å legge til rette for at et bredere mangfold får mer makt og reell makt, er det lurt at arbeidet tuftes på pålitelig, datadreven innsikt.

Da vil vi finne mer mangfold enn den vi bare kan se.