Under dagens pressekonferanse i forbindelse med statsrådskiftene i regjeringen, der blant annet Anniken Huitfeldt forsvinner ut av regjeringskabalen og forlater sin post som utenriksminister, gikk det en kule varmt for statsminister Jonas Gahr Støre. Han kalte nemlig Dagbladets journalistikk i forkant av regjeringsendringene for tøv og basert på kilder langt fra virkeligheten.

- Men la meg bare si til Dagbladet: Så mye tøv som dere har skrevet om forholdet mellom Anniken Huitfeldt og meg den siste uken, føler jeg er basert på kilder som er så langt fra virkeligheten, at du må gjerne fortsette å skrive om det, svarte Støre Dagbladets utsendte reporter på avisens oppfølgingsspørsmål under spørrerunden.

Les også: Støre med frontalangrep på Dagbladet: - Så mye tøv

Politisk redaktør i Dagbladet Lars Helle mener det hele fremsto som et følelsesutbrudd fra en «litt sliten og preget» statsminister.

- Han skal få ha litt følelser og vi har ikke tenkt å ta dette videre. Det framkom senere i pressekonferansen at det ikke bare er Dagbladet som har jobbet med disse kildene og spekulasjonene. Det Dagbladet har skrevet i oppkjøringen til statsrådsskiftet har stort sett vist seg å stemme, sier Helle til Kampanje.

- Er det alvorlig at statsministeren kommer med slike utbrudd?

- Jeg ser på det som et følelsesutbrudd, men om dette blir den nye stilen til Støre, så må vi håndtere det på en helt annen måte. Han har vært utsatt for mye press og spekulasjoner i høst samtidig som det er uro i partiet. Vi kan ikke bruke så mye krefter på dette, han viser seg som et menneske. Pressekonferansen som helhet viste at det var relativt grunnløst det han kom med, svarer Helle.

- Så dette fører ikke til noen endringer i Dagbladets politiske journalistikk?

- Overhodet ikke. Så må statsministeren vurdere sitt forhold til mediene om han skal fortsette med denne type utbrudd eller om det var et engangstilfelle.