Fredag klokken 09 legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2024. Dette blir kultur- og likestillingsminister Lubna Jafferys (Ap) første budsjett som statsråd etter at hun overtok posten fra Anette Trettebergstuen i sommer.

I år foreslår regjeringen en bevilgning over Kultur- og likestillingsdepartementet sitt budsjett på 24,5 milliarder kroner. Det er en økning på 1,2 milliarder fra 2023 og er det største noensinne.

- Vi tar aktivt grep for å legge til rette for at alle kan delta i kulturlivet, idretten og frivillige organisasjoner, uansett bakgrunn og hvor man bor. Vi vil at alle skal kunne ha frihet til å leve gode og trygge liv slik de selv ønsker. Samfunnet vårt blir bedre og rikere av at så mange som mulig deltar i felleskapene våre, sier Jaffery i en pressemelding.

Store deler av mediebudsjettet ble imidlertid låst allerede for ett år siden, i forbindelse med regjeringens fireårige styringssignal. Da ble det besluttet av bevilgningen til de direkte mediestøtteordningene skal justeres for pris- og lønnsvekst i perioden 2024-2026.

Regjeringen legger til grunn en prisvekst på 3,8 prosent neste år.

Det gir en direkte mediestøtte på 490 millioner kroner i 2024. Størstedelen - 424,4 millioner kroner - går til produksjonstilskudd, mens resten går til innovasjon og utvikling og tilskudd til samiske aviser.

NRK ble i 2023 tilgodesett med en tilskuddsvekst som var langt lavere enn den forventede pris- og lønnsveksten - noe som resulterte i et kutt på 300 millioner kroner i statskanalen - men i sitt styringssignal la regjeringen opp til at tilskuddet skulle justeres i tråd med gjeldende lønns- og prisvekst i de resterende tre årene av perioden.

Samlet foreslås en bevilgning til NRK på 7,2 milliarder kroner.

Da statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem i fjor høst gikk det en aldri så liten sjokkbølge gjennom Medie-Norge. Regjeringen fjernet momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester via lyd og bilder, noe som først og fremst rammet TV 2.

I mediebransjen har det vært en klar forventning om at denne momssmellen skulle rettes opp i statsbudsjettet for neste år. Det gjør regjeringen ikke, noe som får MBL-sjef Randi Øgrey til å reagere.

Les mer: Medietopp ut mot regjeringen: - Har ikke lyttet til bransjen