Under Northeren Waves-konferansen i forrige uke la Kantar Media fram ferske analyser som understreker Norges ledende posisjon innen strømmekonsum. TV 2 Play skiller seg ut som en av de raskest voksende tjenestene, og inntar delt andre plass på «Strømmetoppen» for tredje kvartal i 2023.

Hele 83 prosent av befolkningen har tilgang til minst én strømmetjeneste, og i snitt har vi 3,4 abonnementer. Dette er en vekst sammenlignet med tidligere, men det er vanskelig å si eksakt hvor mye, da det har vært en metodejustering (se kommentar nederst i artikkelen). Men uansett er Norge i verdenstoppen når det gjelder å ta i bruk ny medieteknologi og strømme TV- og videoinnhold. Digitale nøkkeltall fra Kantar Media viser at hele 99 prosent har internett, 95 prosent har en smarttelefon, 86 prosent  har en TV koblet til internett, 60 prosent har en smart-TV, og en fjerdedel av befolkningen eier treningsarmbånd, smarte høyttalere og smartklokker.

TV 2 Play på fremmarsj, mens mindre strømmetjenester øker også. Hele 47 prosent av den norske befolkningen har nå tilgang til TV 2 Play, opp fra 29 prosent i tredje kvartal i 2022. HBO Max har også hatt vekst, økende fra 38 prosent i tredje kvartal i 2022 til 47 prosent i tredje kvartal i 2023. TV 2 Play har dermed opplevd en sterkere vekst og deler nå andre plassen med HBO Max på strømmetoppen for tredjekvartal i 2023. Netflix leder fremdeles med hele 64 prosent

På tredje og fjerde plass kommer Viaplay og Disney+, som også har vokst, men ikke så markant som TV 2 Play. Blant de mindre aktørene kan det nevnes at BritBox, Apple TV+, YouTube Premium, SkyShowtime og Amazon Prime har opplevd sterk vekst.

Det er et turbulent strømmemarked i lys av press på folks private økonomi. Samlet sett viser dette at det norske markedet, som er modent og komplisert med en blanding av lokale og globale aktører, nå går gjennom en turbulent fase. Dette skyldes spesielt presset på folks privatøkonomi.

Månedlig medieforbruk omfatter utgifter til aviser, magasiner, musikk og SVOD (abonnementsfinansierte TV-tjenester). Gjennomsnittlig bruker nordmenn kroner 284 per måned på SVOD. Selv om vi har økt vårt forbruk på strømmetjenester siden 2020, ser det ut til at veksten har stabilisert seg det siste året. Forbruket på aviser, magasiner og musikkstrømming har derimot gått ned siden første halvdel av 2022, noe som har ført til at det totale forbruket på betalt medieinnhold har minket siden da.

De med en husholdningsinntekt under kroner 700,000 har redusert sitt medieforbruk med 40 prosent i tredje kvartal dette året sammenlignet med høsten 2022. Forbruket av SVOD har gått ned med 13 prosent i samme periode. Nedgangen er spesielt markant blant de med lavere inntekter som er under 40 år gamle. Denne aldersgruppen er store forbrukere av betalt medieinnhold, og de har redusert sitt forbruk med 50 prosent siden høsten 2021. Flere og flere unge blir cord cutters, og i jakten på å spare penger velger de ofte å avslutte abonnementene sine for korte perioder eller dele tilgangen med andre.

Konkurransen om folks tid og penger intensiveres, spesielt ettersom mange opplever strammere privatøkonomi. Å skape målrettet innhold for ulike demografier krever både omfattende data om konkurrenter og dyp lokal kunnskap.

Fra tredje kvartal 2023 har Kantar Media forbedret spørreskjemaet for måling av strømmetjenester i Forbruker & Media. Spørsmålene om kjennskap og abonnement har fått en bedre visuell fremstilling, noe som har medført at tallene for kjennskap og abonnement har «økt». Det totale antallet strømmetjenester man abonnerer på, og andelen som abonnerer på minst én tjeneste, har også «økt» på grunn av denne metodejusteringen. Det er en forholdsvis sterk «vekst» fra Q2 til Q3 når det gjelder antall strømmetjenester. Dette kan primært forklares med forbedret metode, og det er for tidlig å konkludere med at dette er en reell vekst.

Kraftig vekst:

Flere av strømmetjenestene vokser kraftig på Kantar Media nyeste måling. Dette skyldes blant annet enn metodeendring som analyseselskapet har gjennomført. Kilde: Kantar Media.