NRK og TV 2 hadde begge ryddet sendeflaten mandag kveld for å følge opptellingene av stemmene fra kommunestyre- og fylkestingsvalget. Tradisjonen tro er det NRK som er førstevalget hos TV-seerne når det er snakk om store nyhetshendelser. Hovedkanalen hadde en markedsandel på 64 prosent på sin valgsending. Den startet rett etter Dagsrevyen og varte til nærmere 02.00 på natten.

I snitt fulgte 401.000 hele sendingen, og seertoppen ble nådd kl. 21.53 med 674.000 seere.

- Valgnatt på NRK1 fikk sterke seertall gjennom hele kvelden. Vi viet mer sendetid enn noen gang tidligere til spenning og resultater fra hele landet, og vi er særlig fornøyde med den sterke markedsandelen på hele 64 prosent, sier Laurie MacGregor, prosjektleder for valget på NRK. 

Valgsendingene på TV 2 Direkte var delt opp i to bolker. Den første - som startet 19.00 - hadde et snitt på 99.000 seere, og den andre - med sendestart 20.55 - hadde 95.000 seere.

Sendingene på TV 2 Nyheter hadde et snitt på 40.000 seere.

TV 2s sendinger nådde en seertopp kl. 20.50 med totalt 225.000 seere fordelt på TV 2 Direkte og TV 2 Nyheter.