- Jeg er veldig glad for å ha blitt vist denne tilliten, og gleder meg til å ta fatt på arbeidet sammen med NRKs fantastiske fellesskap av skarpe hoder og gode mennesker. Kampen om publikums tid og oppmerksomhet er noe alle redaktørstyrte medier kjenner på, også hos oss i NRK, sier Jade Josefine Nordahl i en pressemelding.

Hun har 16 års erfaring fra ulike roller i mediebransjen, og har jobbet med strategiutvikling i NRK de siste åtte årene. Hun har vært fast ansatt i NRK siden 2009, og fungerende i rollen som startegisjef, som nå blir permanent.

Nordahl har erfaring fra blant annet erfaring med innholdsinnkjøp, markedsføring, kommunikasjonsarbeid og flere ulike roller i strategiarbeidet.  

- Strategiarbeidet er et sentralt virkemiddel for å sikre at vi når publikum, at innholdet vårt får verdi for dem og at det viktige allmennkringkasteroppdraget løses på best mulig måte fremover. Nå skal vi bygge videre på det vi har fått til på strategiområdet i NRK de siste årene, og fortsette det spennende arbeidet med å finne svar på morgendagens utfordringer. 

Som strategisjef vil hun få det overordnede ansvaret for å videreutvikle strategiprosessene og den helhetlige strategistrukturen i NRK. Dette innebærer å initiere, koordinere og lede strategiarbeidet på overordnet nivå.

- Jeg er veldig glad for at Jade har takket ja til jobben som strategisjef. Jade tenker helhetlig i alt hun gjør, og har dyptgående kunnskap om strategi, organisasjon og bransje. Med Jade ved roret er jeg sikker på at vi får gode prosesser og strategier som gjør at vi lykkes med å videreutvikle NRK også i fremtiden, sier Jørgen Heid, direktør i Strategi- og mediedivisjonen i NRK. 

Strategisjefen er NRKs drivkraft i arbeidet med strategiske mål, planer og diskusjoner. Rollen leder strategiavdelingen i NRK, som i tillegg til enheten for strategiutvikling rommer fagområdene merkevare, tilgjengelighet, sportsrettigheter, mediemangfold og NRKs innholdsarkiv. 

Nordahl går formelt inn i stillingen 1. oktober.