Den profilerte NRK-medarbeideren Ingunn Solheim slutter i jobben som programleder hos allmennkringkasteren der hun har jobbet både som nyhetsanker i «Dagsrevyen» og ledet NRKs valgsendinger de siste årene. I perioden 2014 til 2018 ledet Solheim også «Debatten.» 

Nå begynner den mangeårige NRK-medarbeideren i ny jobb som advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten.  Det opplyser regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til Rett24.

– Dette ser vi frem til. Dette er et ettårig prøveprosjekt for oss, og bakgrunnen er at vi har i mange år har hatt en løpende intern diskusjon om hvordan vi best skal profilere de sakene vi har ansvar for, sier Sejersted.

Solheim er opprinnelig utdannet jurist og i den nyopprettede stillingen i Regjeringsadvokatembetet, skal hun ha et særlig ansvar for embetets kommunikasjon mot media og andre aktører.

Solheim sier til nettavisen at hun slutter i NRK 1. oktober.

- Jeg har ikke hatt noen plan om å forlate NRK, men det er helt umulig for meg å si nei til dette. Jeg har ment i mange år at Regjeringsadvokaten burde bli mer synlig, fordi jeg mener det ligger mye folkeopplysning i det de jobber med. Det har har jeg utfordret dem på tidligere, og for noen måneder siden tok Sejersted kontakt og lurte på om dette kunne være interessant. Det er jo et stort valg å ta, men da får jeg også anledning til å bruke jussutdanningen. Det har jo alltid ligget der som en tanke, sier Solheim.