I dag møtes Kringkastingsrådet til første møte etter sommeren. Sekretær i Kringkastingsrådet Erik Skarrud forteller at det har kommet nærmere 6.800 henvendelser til rådet siden forrige møte. 6.548 av dem handler om den såkalte Acer-saken.

- Dette er dermed den mest påklagede saken i rådets historie, sier Skarrud. 

Nei til EU mener at Stortinget ikke kan avgi suverenitet til EU på den måten de gjorde i 2018. Med pakken ble Norge også med i Acer, energibyrået som skal sørge for at reglene for kraftutveksling mellom landene i Europa overholdes. 

Denne måneden har saken vært oppe i Høyesterett og klagerne mener i hovedsak at NRK har glimret med sitt fravær under behandlingen.

- Hvilke unnskyldninger har dere for ikke å dekke saken om Acer som pågår i høyesterett nå! Dette er en sak som angår det norske folk, og jeg trodde deres plikt var og holde oss orientert, står det i én av de om lag 6.500 klagene. 

Les mer: NRK har fått 6.500 klager på Acer-saken

- For tidlig
Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge mener det er «for tidlig» å vurdere omfanget av dekningen til NRK.

- Det er ganske vanlig at vi dekker viktige saker i rettsapparatet først når dom foreligger, og spesielt saker i Høyesterett, fordi hovedargumentene er fremført i tidligere rettsrunder, sier han til rådet.

Det er grunnen til at NRK ikke har dekket forhandlingene i Høyesterett ifølge nyhetsredaktøren, i tillegg til at saken ble tatt opp midt i valgkampen. Han forteller at de venter spent på utfallet i Høyesterett.

- Skulle utfallet bli et annet i de to foregående rettsrundene vil det være en sak med potensielt store konsekvenser for Norges rolle til EU og integrering.

- Ikke overbevist
Rådsmedlem Jan Bøhler mener NRK og Kringkastingsrådet skal være glade for engasjementet fra klagerne. Han kjøper ikke forklaringen fra nyhetsredaktøren.

- De tar opp en veldig viktig sak og jeg blir ikke overbevist av redegjørelsen. Jeg følger mange rettssaker og det er altlid sånn at den store interessen er i forkant av rettssaken, sier han.

Bøhler mener det store antallet klager i seg selv bør være en vekker for NRK.

- Det er forskjell på ti, tjue og hundre klager. Når det kommer 6.500 er det noe som rører seg i befolkningen som vi skal være veldig oppmerksomme på.

- Her er det et engasjement NRK ikke opplever hver dag, og som de kan miste, og det har de ikke råd til, legger Trude Drevland til.

- Det hadde vært på sin plass at NRK startet dekningen når saken kom opp i landets høyestrett, istemmer Akhtar Chaudry

- Jeg gir min full støtte til det og ser frem til, som det ble lovet, at saken blir dekket når kjennelsen kommer.

- Et grunnleggende viktig spørsmål
Snorre Valen
, som leder Kringkastingsrådet, mener NRK kunne ha brukt anledningen til å drive mer folkeopplysning om saken.

- Jeg er enig i at nettopp det at det er en stor aksjon rettet mot Kringkastingsrådet, som jeg mener er helt legitimt, reiser spørsmålet om hva dette er et uttrykk for. Jeg sitter med en følelse av at det handler om mer enn NRKs dekning av at saken er tatt opp i Høyesterett.

Stine Renate Håheim minner om at det er snakk om en viktig sak.

- Dette handler om et grunnleggende viktig spørsmål for demokratiet vårt, hvem som har mulighet til å avgi suverenitet på vegne av nasjonen Norge til andre overnasjonale organer. Og så er det en del av en mye større strømdebatt, hvor jeg synes å se at virkelighetsforståelsen på de ulike sidene er veldig forskjellig.

Les også: Utløser ny klagestorm mot NRK: - Alle våre flater er fulle

Vil ha beklagelse
Leder for Ungdom mot EU, Kim René Hamre, har tidligere fortalt Kampanje at han forventer at rådsmedlemmene i Kringkastingsrådet stiller NRK og Kyrre Nakkim til veggs. 

- Jeg synes det er på sin plass at NRK kommer med en beklagelse, legger seg flat og tar selvkritikk på at de burde ha fulgt saken, da dette er en sak med stort samfunnsengasjement, har Hamre sagt. 

Nyhetssjef i NRK, Kyrre Nakkim, har tidligere sagt at det er «uheldig at saken har sammenfalt med valgkampen». På spørsmål om det ligger en beklagelse i kortene, har nyhetssjefen sagt at de ikke har diskutert hva de vil svare dersom saken blir tatt opp i Kringkastingrådets møte. 

Det kom ingen beklagelse, men nyhetsredaktør i NRK Knut Magnus Berge er  enig med rådet i at Høyesteretts behandling av saken er en anledning til å lage folkeopplysning, og prøve å avklare relativt kompliserte, men viktige spørsmål.

Han mener likevel at det er for tidlig å vurdere omfanget av NRKs dekning fordi saken ikke er avgjort enda. 

- Det er ikke klart hva som blir konsekvensen av et utfall i Høyesterett, skulle det bli annerledes enn de to første utfallene, tror jeg det blir en veldig stor sak. Det kommer garantert mer om Acer i NRK når Høyesteretts dom kommer, sier Berge.