Saken oppdateres.

Landets nye kulturminister Lubna Jaffery var en av hovedgjestene da den norske mediebransjen inviterte norske politikere og partier til å debattere alt fra både dyrtiden, kampen mot de globale teknologiselskapene og mediemoms.

- Vi har ikke fått noen ny regjering så det er ingen endring i mediepolitikken, åpnet Jaffery fra scenen.

Hun overtok som kjent statsrådsposten etter at Anette Trettebergstuen trakk seg tidligere i sommer som følge av at hun hadde brutt habilitetsreglene.

Les mer: Lubna Jaffery blir ny kulturminister

- Trenger kritisk presse
Landets nye medieminister sier hun er opptatt av å ha «et sterkt mediemangfold» og en befolkning «som vet og kan se hva som er sant og usant»

- Også trenger vi en presse som er kritisk. Vi må ha en bransje og et mangfold av medier som ser maktpersoner i kortene og gjør den jobben som trengs. Det er jeg opptatt av som medieminister, fortsatte Jaffery.

Jaffery sier hun vil være kulturminister som «både er lyttende» og som «utvikler mediebransjen».

- Mediebransjen er en omstillingsdyktig bransje og det kan dukke opp ting som skjer underveis som gjør at vi må se på regler og snakke om det, men mediestøtten ligger fast i fireårs-bolker, sier Jaffery.

- Full forståelse for debatten
Den største kampsaken i Medie-Norge akkurat nå er gjeninnføring av et plattformnøytralt momsfriktak. Lederen av Mediebedriftenes landsforening (MBL), Randi Øgrey, var derfor raskt ute med å utfordre kulturministeren på den betente momssaken. MBL slapp nylig et helt nytt forslag til hvordan den såkalte momsfloken kan løses i sitt høringssvar til regjeringen.

Les mer: Mediebransjen lanserer ny momsløsning: - Dramatisk

Kulturminister Jaffery forsvarte seg med å si at endringer i momsen er en sak som ligger under Finansdepartementet.

  - Momspolitikk er Finansdepartementet. Samtidig har jeg full forståelse for den debatten som pågår før jeg ble kulturminister og som vi har med full styrke nå og konsekvensene det her fått. Også er det slik at det har vært en høring med justeringer på det forslaget som er lagt på bordet, sier kulturministeren.  

1. januar ble momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester avviklet. Det innebærer at TV-kanalpakker og strømmetjenester ikke lenger kan selges med redusert merverdiavgift, noe som først og fremst har rammet TV 2 blant de norske mediehusene.

Regjeringens forslag om å bøte på dette med å utvide momsfritaket for aviser har ikke dempet kritikken.

- De hensynene som bransjen er opptatt av det har vi sympati med. Nå skal det behandles og diskuteres i regjeringen og jeg tror og håper jeg at vi skal lande på en god modell som gjør at det går an å kombinere de hensynene som bransjen er opptatt av, men også som imøtekommer Finansdepartementet selv om det ikke er det en kulturminister er opptatt av. Vi vil lytte til de innspillene dere sier også får vi komme tilbake på hvordan den endelige modellen blir og det skal diskuteres høst sier Lubna Jaffery.

- Blir ganske sliten
Venstres mediepolitiske talsperson og leder av Familie- og kulturkomiteen, Grunde Almeland, mener det nye forslaget regjeringen i momsforslaget ikke «svarer på forventingene som ligger i Stortinget og i mediebransjen.»

- Din forgjenger var forbilledlig da hun sa at dette var en måte å saldere budsjettet, sier Almeland.

På mediedebatten i Arendal i dag kunne Almeland fortelle at han ikke har sans for at kulturministeren legger skylda på Finansdepartementet.

- Som mediepolitiker blir jeg ganske sliten av den typen argumentasjon, sier Almeland.

Den nye kulturministeren svarte da Venstre-politikeren på følgende måte:

- Grunde Almeland tolker meg i verste mening og det er kanskje opposisjonens rolle. Det som er sannheten, er at jeg var ikke i regjering da det skjedde. Det som har skjedd før min tid det kan jeg verken gå god for eller beklage. Forslaget som ligger på bordet nå er det justerte forslaget og det har jeg tenkt å forholde meg til sammen med de høringssvarene som har kommet inn blant annet fra MBL, sier Jaffery.

- Hvordan vil du angripe den videre? 

- Nå skal regjeringen i høst diskutere disse forslagene, og da kommer jeg til å komme med mine innspill på hvordan man kan løse dette på best mulig måte. Det har jeg også sagt til bransje. Det er vanskelig for meg å stå her og love hvordan dette kommer til å bli, sier Jaffery til Kampanje. 

- Det er en oppfatning om at forslaget til MBL er godt. Har du rukket å se på det? 

- Jeg har ikke rukket å se på det, så jeg ble veldig nysgjerrig. Det må jeg selvfølgelig lese, og det kommer jeg til å gjøre ved første anledning. 

- Et veldig godt forslag
Under debatten kom det videre frem at det nye forslaget til MBL appellerer til flere av de andre politiske partiene.

- Et veldig godt forslag fordi det forteller hvordan man løse den utfordringen som er. Det er en konkret oppskrift og det mener jeg regjeringen må ta innover seg og ta hensyn til, sier mediepolitisk talsperson i SV, Kathy Lie.  

Også Almeland mener MBLs forslag er et skritt i riktig retning. 

- Jeg håper kulturministeren bruker det at hun er ny til å gå inn og se på dette med nye øyne, anerkjenne at det vi har gjort ikke var bra nok også håper jeg at den modellen som MBL nå har lagt frem kan være grunnlaget for det som faktisk blir vedtatt, sier Almeland.