Mediebyråforeningen legger frem tallene for første halvår og de viser at investeringsviljen i reklame har falt med 229 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Totalt er det blitt handlet reklame i norske medier for 4,67 milliarder kroner, ned fra 4,9 milliarder kroner for tilsvarende periode i fjor.

Det er en samlet nedgang på 4,7 prosent, men juni isolert ble ikke like mørk som tidligere måneder, skriver foreningen. Nedgangen i juni endte på 2,6 prosent.

- Tallene for første halvår viser en ganske betydelig nedgang som forventet i forkant av året. Nedgangen i juni isolert er ikke så stor, men med tanke på at juni i 22 var en svak måned, viser juni-tallene uansett en relativt sett ganske svak utvikling, sier daglig leder i et av landets største mediebyråer OMD, Torstein Rafgård.

Les også: Ny reklamenedtur i mai: - Stor usikkerhet

Svakt halvår for TV
Ser en på enkeltkanalene så er det største nedgang på ukepresse, dagspresse og DM, men også den store annonsekanalen TV har hatt et elendig halvår. TV-omsetningen forsetter også å falle og har redusert omsetningen med 174 millioner sammenlignet med samme periode i 2022. Det er en nedgang på over ti prosent.

Litt bedre går det i den digitale mediekanalen som «bare» faller med 2,5 prosent, en reduksjon i medieomsetning på 52 millioner sammenlignet med første halvår i fjor.  

Reklamevinnerne
Blant reklamevinnerne finner en lydreklame som fortsetter å vokse og kan vise til en omsetningsøkning på nesten 30 millioner fra fjoråret. Det er en oppgang på 13,2 prosent. Radio har en oppgang på 11,2 prosent og podkast viser til positiv vekst på 44,4 prosent, eller rundt seks millioner kroner.

Kino legger også bak seg positiv utvikling etter årets seks første måneder, med en vekst på 33,6 prosent, som tilsvarer en økning på 18,4 millioner. Også utendørsreklame fortsetter veksten og har en omsetningsøkning på 32,5 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr en oppgang på 10,6 prosent.

- Fremover er det fortsatt grunn til å forvente nedgang i markedet, selv om nivåene fra 2022 fremover vil bli lettere å matche. På kanalnivå var juni isolert en fæl måned for TV, mens utviklingen på digital video fremdeles er positiv. Fortsatt fremgang for lyd, utendørs og kino er imponerende og er med på å skape en spennende dynamikk i markedet, sier Rafgård.

Her kan du se Mediebyråforeningens reklameomsetning til og med juni i 2023: 

Mediekanal 2023 2022 Endring i %
Digitale medier 2.025.104 2.077.709 - 2,5
- Display 850.266 880.660 - 3,5
- Influencer marketing 14.164 12.598 + 12,4
- Sosiale medier 512.050 532.456 - 3,8
- Søk 312.360 336.016 - 7,0
- Video 336.264 315.979 + 6,4
TV 1.534.543 1.708.842 - 10,2
Lyd 257.610 227.671 + 13,2
- Radio 237.851 213.983 + 11,2
- Podkast 19.759 13.688 + 44,4
Kino 73.519 55.034 + 33,6
Utendørs 338.462 305.961 + 11,2
Dagspresse 147.376 183.062 - 19,5
Ukepresse 17.279 21.953 - 21,3
Fagpresse 11.667 12.391 - 5,8
DM 243.103 292.686 - 16,9
Andre medier 27.647 19.904 + 38,9
Totalt 4.676.310 4.905.213 - 4,7