Det fremkommer i en ny veileder som ble publisert av tilsynet torsdag. VG omtalte saken først.

- Et sentralt budskap er at strømming av idretter hvor flere barn eller unge filmes samtidig, som hovedregel ikke vil kunne gjennomføres lovlig etter personvernregelverket, med mindre det er snakk om toppidrett med allmenn interesse, sier direktør i Datatilsynet, Line Coll, i en uttalelse.

- For strømming av individuelle idretter hvor vanligvis bare ett eller to barn filmes, må det normalt hentes inn gyldig samtykke fra hver av barnets foreldre, legger hun til.

Det har vært het debatt om strømming av barneidrett i lengre tid. Konseptet MyGame har vært under kritikk, blant annet fordi det har vært avdekket flere uheldige episoder. Stine Sofies Stiftelse og Barneombudet er blant dem som har gått hardt ut mot satsingen og kalt den «bekymringsfull» og «urovekkende».

Stor risiko
Norges idrettsforbund har nedsatt et utvalg som skal gå gjennom utfordringene med strømming av barneidrett. Konfrontert med Datatilsynets veileder sier generalsekretær Nils Einar Aas følgende til NTB:

- Vi vil sette oss grundig inn i veilederen, gå i dialog med Datatilsynet og idrettsorganisasjonen, komme med relevante innspill til veilederen innen 30. juni og inkludere opplysningene vi nå har mottatt fra Datatilsynet i strømmeutvalgets videre arbeid.

- Strømmeutvalget vil avgi sin rapport med sine anbefalinger i høst. Utvalgets rapport vil være viktige innspill for idrettsstyrets videre behandling av spørsmål knyttet til strømming av ungdomsidretten. Vi vil samtidig oppfordre alle arrangører av idrettsarrangementer til å sette seg grundig inn i Datatilsynets veileder, legger Aas til.

Får Datatilsynet det som de vil, blir MyGame-prosjektet, som blant annet norsk håndball og fotball har lagt ned mye ressurser i, svært vrient å gjennomføre.

– Dersom idrettslag eller tjenester strømmer lagidrett for barn, utover toppidrettsarrangementer med allmenn interesse, så er det etter vår vurdering stor risiko for å behandle personopplysninger ulovlig, sier direktør Line Coll.

MyGame: Skal etterleve
TV 2 og Amedia er inne på eiersiden i MyGame. I fjor høst slo selskapet seg sammen med svenske Sportway. I januar opplyste MyGame at de setter hele prosjektet på pause.

Administrerende direktør Lars Setsaa sier følgende til NTB om veilederen til Datatilsynet:

- Vi er enige i at terskelen skal ligge høyt for strømming av ungdomsidrett. Vi har også hele tiden sagt at det juridiske grunnlaget er det som heter «berettiget interesse» og ikke samtykke, som Datatilsynet nå bekrefter. Derfor har vi verdens strengeste personverntiltak, som svarer godt på alle de punktene Datatilsynet tar opp.

- Dette er med andre ord ikke noe forbud, men stiller strenge krav til tiltak. De er vi godt forberedt på å etterleve. Vi har hatt god dialog med Datatilsynet underveis, og setter pris på at de nå også inviterer til å få innspill til veilederen, legger han til.

Planen til MyGame er å installere kameraer i idrettshaller i Norge. Derfra kan man følge kamper fra 15-årsklassen og oppover. Tanken er at familie og venner kan følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

I 15-årsklassen kan også yngre barn delta. Den nedre aldersgrensen for prosjektet er derfor satt til 13 år.

Vil ha innspill
Datatilsynet ønsker nå innspill fra flere aktører. Den ferske veiledningen skal sendes til Norges idrettsforbund, Kommunesektorens organisasjon (KS), Barneombudet og de største private aktørene innen strømming av norsk breddeidrett.

Direktør Coll sier videre at mange er bekymret for utviklingen.

- Vi får en økende mengde henvendelser om dette temaet, fra både foresatte, klubber, arenaeiere og andre involverte aktører, og flere er bekymret for utviklingen, sier Coll.

MyGame har ikke besvart NTBs henvendelser om Datatilsynets nye veiledning.

(©NTB)