Saken er oppdatert med kommentarer fra TV 2.

Fredag formiddag ble det klart at Anette Trettebergstuen går av som Kultur- og likestillingsminister.

Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, roser Trettebergstuens arbeid for medienes dagsaktuelle situasjon, særlig i konkurransen mot tech-gigantene.

- Vi mister jo en kulturminister som vi opplever har forstått bransjens situasjon, og det skiftet som bransjen står i. Og som har tatt godt grep i forhold til de skeive konkurransene med tech-gigantene, og bidratt til å få fokus og oppmerksomhet på det. Så hun vil bli husket for at hun tok grep og så den problemstillingen som kulturminister, sier Øgrey til Kampanje.

- Da hun begynte som kulturminister lovet hun at hun skulle være tilgjengelig for pressen, og det opplevde vi at hun var. Hun stilte opp og har bidratt så vi har sett frem til flere politiske løsninger. Nå blir det noen andre som må ta den, legger hun til.

Les også: Trettebergstuen går av som kulturminister

Momsproblemet
Øgrey påpeker imidlertid at ikke alt Trettebergstuen gjorde på ministerpost var uproblematisk.

- Samtidig vil hun huskes som hun som mistet det plattformnøytrale momsfritaket, når fritaket for digitale nyhetstjenester ble fjernet. Det fikk hun ikke tid til å rette opp i, sier Øgrey.

Det håper hun den nye ministeren vil ta tak i.

- Hva håper du ny kulturminister kan få til som Trettebergstuen ikke klarte?

- Vi ønsker oss en handlekraftig kulturminister som leverer resultater som underbygger den rollen mediebransjen har nå, og løser momsen.

Les også: Støre om Trettebergstuen: - En svært alvorlig sak

- Lyttende kulturminister
Sjefsredaktøren i TV 2, Olav T. Sandnes, forteller til Kampanje at Anette Trettebergstuen har vært «en lyttende kulturminister.» Han ønsker henne lykke til med nye viktige roller. 

- Hun har engasjert seg i viktigheten av pressefriheten og de redaktørstyrte medienes rolle i møtet med falske nyheter og desinformasjon. Det samme gjelder den konkurransesituasjonen mediene står i opp mot de globale teknologiselskapene. Hun er en som har forstått medienes utfordringer godt, alltid stilt opp og vært interessert i dialog med mediene, sier han. 

I likhet med Øgrey tror sjefsredaktøren i TV 2 at den nye medieministerens viktigste oppgave blir å endre momsfritaket. 

- Slik at det er innholdet, og ikke formatet eller plattformen nyhetene formidles på, som avgjør om nyhetene er unntatt moms, sier Sandnes. 

Kringkastingssjefen: - Har verdsatt hennes engasjement
Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen gir følgende kommentar til Kampanje etter å ha hørt om Trettebergstuens avgang.

- Annette Trettebergstuen har vært ansvarlig minister for fornyelsen av NRKs oppdrag, og dermed sikret at NRK også i fremtiden kan utvikle allmennkringkastertilbudet, til det beste for den norske befolkningen, sier hun og fortsetter:

- Vi har verdsatt engasjementet hennes, særlig når det gjelder de utfordringene norske medier møter ovenfor de store globale plattformene. Dette viktige arbeidet håper vi at ny kulturminister vil videreføre.