Medietilsynet har gitt VGTV varsel om sanksjon for brudd på kringkastingsloven etter å ha ført tilsyn med to episoder av «Spårtsklubben» og to episoder av «Harm & Hegseth».

Det er paragraf 3-7 i loven, som slår fast at program som inneholder produktplassering skal identifiseres på en tydelig og nøytral måte ved begynnelsen og slutten av programmet, samt når programmet fortsetter etter et reklameavbrudd, som Medietilsynet mener VGTV ikke har klart å følge.

Tilsynet reagerer blant annet på at merkingen ved programmets slutt først er synlig når «Spårtsklubben» går over i delt skjerm, og på den måten blir liten og utydelig. 

I tilfellet «Harm & Hegseth» havner aldersmerkingen oppå produktplasseringsmerkingen i noen sekunder.

Medietilsynet reagerer også på at merkingen mangler når programmene starter igjen etter et reklameavbrudd.

Funnene til Medietilsynet kommer i kjølvannet av at de nylig har gitt VGTV advarsel for utydelig merking av produktplassering. I tillegg fikk «Harm & Hegseth» i fjor varsel for brudd på sponsor-regelverket. 

- Det foreligger dermed gjentatte brudd fra VGTV på produktplasseringsreglene, til tross for formell advarsel for lignende forhold fra Medietilsynet for kort tid siden. Videre mener Medietilsynet at VGTV bør være godt kjent med bestemmelsen, som har vært gjeldende siden 2013, skriver tilsynet blant annet i varselet. 

- Samlet bidrar forholdene som vist til over at bruddene kan vurderes som grove, og at det kan være grunnlag for sanksjon i form av advarsel, fortsetter tilsynet i varselet. 

Administrerende direktør Thomas Manus Hønningstad i VGTV forteller til Kampanje at de er i ferd med å skrive et svar til Medietilsynet som han oppsummerer slik:

- Vi legger oss helt flate. 

Han forteller at de gjerne skulle vært denne advarselen foruten og skylder på rutinesvikt. 

- Det er selvfølgelig pinlig at vi gjør samme feil én gang til. Vi sa vi skulle endre på dette, men dessverre har det glippet i bakkant av det. Nå har vi fått på plass en ny rutine.

Les også: Medietilsynet mener «Harm & Hegseth» går over streken: - Påtrengende og forstyrrende

VGTV har til tirsdag denne uken med å svare tilsynet. De forteller Kampanje at de mest sannsynlig vil ha klart et vedtak innen utgangen av mai. 

- VGTV har enda ikke uttalt seg, og fristen for å svare er 16. mai. Vi tar med uttalelsen fra VGTV i vår vurdering når vedtak skal fattes. Vi vil mest sannsynlig ha et vedtak klart innen utgangen av mai, sier juridisk direktør i Medietilsynet, Hanne Nistad Sekkelsten, til Kampanje. 

Som i varselet, understreker Sekkelsten at de mener de kontrollerte episodene ikke oppfyller lovens krav.  

- Medietilsynet har derfor varslet at det kan bli aktuelt å gi sanksjon i form av advarsel, sier Sekkelsten.