Medietilsynet fordeler totalt 21,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte til 44 prosjekter i år. Til sammen over 100 medier får støtte.

Medietilsynet skriver i en pressemelding at målet med innovasjonsstøtten er «å styrke det norske mediemangfoldet, og særlig fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedie».

Støtteordningen ble etablert i 2018 og har blitt populært blant mediene. I år søkte 91 medier om støtte til sine prosjekter.

Vest-Telemark Blads prosjekt «Samarbeidande datajournalistikk» og Faktisk.no sitt prosjekt «Innsyn.no» er de prosjektene som får mest i støtte i årets tildeling. Mens Vest-Telemarks prosjekt får 3,6 millioner kroner, får Faktisk.no 1,4 millioner kroner i støtte til et prosjekt om innsyn i postjournaler. «Innsyn.no» skal samle data fra en rekke norske postjournaler fra offentlig sektor, og blir tilgjengelig for alle journalister.

Medietilsynet gir også støtte til flere prosjekter som skal hjelpe lokalradioer og små lokale medier med enkle digitaliseringsløsninger.

- Over 16 millioner kroner, eller tre av fire støttekroner, går til små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.