Søndag kveld kunne Kampanje fortelle at det nylig offentliggjorte samarbeidet mellom Journalisten og podkasten «Tut & Mediekjør» skal på bordet når styret til Journalisten møtes 31. mai.

«Tut & Mediekjør» ledes av Eva Sannum og Svein Tore Bergestuen, som driver PR-byrået Sannum & Bergestuen sammen, mens Journalisten eies av Norsk Journalistlag (NJ).

- Vi skal gå gjennom avtalen og særlig med tanke på NJs vedtekter og Journalistens styreinstruks. Det er viktig for styret å se nøye på alle sidene av saken, har styreleder Vibeke Lærum sagt til Kampanje.

Les mer: Skal behandle Journalisten-redaktørens avtale med PR-rådgivere: - Et politisk spørsmål

Nå varsler ansvarlig redaktør i Journalisten, Roger Aarli-Grøndalen, at samarbeidet legges på is inntil styret har tatt sin beslutning. 

- Slik saken nå står, er det meget mulig at det planlagte samarbeidet ikke bare legges på is, men helt i fryseboksen, skriver han i en kommentar på Journalisten.

Der forklarer han at muligheten for å inngå et samarbeid med «Tut & Mediekjør» ble luftet på et styremøte i fjor sommer. Han innledet derfor en dialog med programlederne for å finne en mulig løsning.

I mellomtiden har Journalisten fått nytt styre.

- Med det som bakteppe var det – i etterpåklokskapens lys – klønete av meg å ikke vente til samarbeidet var formelt forankret i denne månedens planlagte styremøte før vi gikk ut med nyheten. Strengt tatt burde jeg ha gått til styret uavhengig av om det hadde skjedd utskiftninger. Men dette sier kanskje noe om den uavhengigheten som jeg har følt på som redaktør av Journalisten, skriver han.

Samarbeidet mello Journalisten og «Tut & Mediekjør» har også fått ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, til å reagere kraftig. Hun mener innlemmelsen av «Tut & Mediekjør» som et redaksjonelt produkt kan utfordre skillet mellom pressen om PR-bransjen.

- En forutsetning for journalistikk er at den er uavhengig. Når PR-rådgivere som Sannum og Bergestuen prøver å etterligne journalistikk, er det berettiget å reagere. Ikke omfavne det, slik Journalisten gjør, skriver hun i en kronikk.

Les mer: - Uansett hvem som er redaktør, kan ikke to PR-rådgivere drive et journalistisk produkt