Den kommersielle allmennkringkasteravtalen mellom TV 2 og staten løper ut ved nyttår. Planen har vært å lyse ut en ny avtale ved inngangen av 2023, men det har drøyd fra regjeringens side. Nå står kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen endelig klar med en utlysning.

- Tilgang til seriøse medier og nyhetsformidlere er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati, og slik skal det være framover også, sier Trettebergstuen i en melding Kampanje har fått tilgang til.

Den nye avtalen vil inneholde mange av kravene vi finner i dagens avtale med TV 2, inkludert kravet om at TV-kanalens hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon skal være lokalisert i Norge, minst 100 kilometer utenfor Oslo sentrum.

Regjeringen har i tillegg lagt inn et nytt krav om at leverandøren skal ha redaksjonelle medarbeidere i nyhetssendingene på minst seks ulike steder.

- Vi ønsker å fortsatt ha et godt alternativ til NRK som nyhetsprodusent på TV, og vil sikre riksdekkende nyhetssendinger som blir produsert og sendt fra hele landet. I utkast til avtale stiller vi et nytt krav om ytterligere tilstedeværelse seks steder i landet, sier Trettebergstuen.

Staten vil kompensere nettokostnadene knyttet til nyhetsoppdraget med 150 millioner i året. Det utgjør en økning på 15 millioner kroner fra dagens avtale med TV 2, eller 75 millioner kroner over fem år. Veksten tilskrives en dyrere euro, noe som bidrar til at makstaket på 15 millioner euro i året blir høyere.

Den nye avtalen skal ha en varighet på fem år fra 2024 til 2029, og dermed går regjeringen noe tilbake på sitt eget forslag om å øke avtalelengden fra fem til åtte år. Forslaget møtte bred motstand fra flere av TV 2s kommersielle konkurrenter.

Les mer: Medietopper går til kamp mot ny TV 2-avtale: - De har gjort en fantastisk lobbyjobb

I tillegg til egenproduserte daglige nyhetssendinger må leverandøren tilby norsk- eller samiskspråklige programmer for barn og unge, og førstegangsvisninger av norsk eller samisk film og tv-drama.

Søknadsfristen er 16. august 2023.