Nye tall fra Norsk mediebarometer viser at i tillegg til å se på underholdning, er det mange tenåringer og unge voksne som oppgir at de får med seg nyheter på TikTok.

Det melder SSB onsdag morgen.

- 25 prosent av de i alderen 20 til 24 år finner nyheter på TikTok og det er en enda større andel blant de mellom 16 og 19 år med 40 prosent, sier Emma Schiro, statistikkansvarlig for Norsk mediebarometer.

Unge voksne oppdaterer seg på nyheter i størst grad via nettaviser og sosiale medier, mens eldre fortsatt bruker tradisjonelle medier som aviser, radio og TV. Blant ungdommer og unge voksne er det Snapchat som har den største brukerandelen for nyheter ifølge SSB.

Nesten halvparten av befolkningen i alderen 16-24 får med seg nyheter på Snapchat, rett foran Facebook hvor 45 prosent får med seg nyheter. Her har TikTok en andel på 32 prosent.

Samtidig kommer det også frem at for hele befolkningen er det 18 prosent som ikke bruker redaktørstyrte medier til å oppdatere seg på nyheter. Samtidig følger ni prosent av nordmenn ikke med på nyheter verken gjennom redaktørstyrte medier eller i sosiale medier.

Over 60 prosent av unge voksne finner nyheter i «feeden»
Blant 16-24 åringer har halvparten aktivt valgt å følge tradisjonelle redaktørstyrte kilder for nyheter på sosiale medier. Dette gjør de ved å følge aviser, radio- og TV-kanaler sine sider og profiler.

Samtidig er det enda flere i samme aldersgruppe, hele 62 prosent, som finner nyhetene på sosiale medier ved at de dukker opp i «feeden».

Blant de mellom 67 og 79 år er det 25 prosent som har valgt å følge redaktørstyrte kilder på sosiale medier. De eldre velger i større grad å få med seg nyheter direkte fra de tradisjonelle plattformene.

- 33 prosent av befolkningen får med seg nyheter ved å følge aviser, radio- og tv-kanaler på sosiale medier. Eldre bruker i størst grad de tradisjonelle plattformene for nyheter, mens unge voksne ofte velger å følge redaktørstyrte kilder for nyheter på sosiale medier, sier Emma Schiro.

Tre av fire over 67 ser nyheter på TV
De eldste i befolkningen foretrekker nyheter i tradisjonelle medier, som lineær-TV, aviser og radio. Tre av fire over 67 år ser på nyhetssendinger på TV. Sju av ti over 80 år leser papiravis daglig, mens en av fire leser nettavis. 43 prosent blant de over 80 år får daglig med seg nyheter på radio.

Norsk mediebarometer er en rapportserie basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk helt siden 1991. I undersøkelsen svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9 år og eldre på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til disse