Som Kampanje omtalte først onsdag ettermiddag er Bjørn Gunnar Rosvoll ferdig som salgs- og markedsdirektør i TV 2. Det skjer ifølge TV 2-sjef Olav T. Sandnes etter at det både er kommet flere tilbakemeldinger og et varsel om Rosvolls lederstil.
- Det handler om lederstil og oppførsel, stil, form og tone som i sum har skapt et usunt arbeidsmiljø blant de som rapporterer til Bjørn Gunnar Rosvoll, sier Sandnes til Kampanje.- I hvor lang tid har dette pågått?- Dette går tilbake i tid. Så er det helt nylig at det samlede bildet har blitt løftet til oss i ledelsen i TV 2.- Bjørn Gunnar Rosvoll har vært med i TV 2 siden starten. Går dette flere tiår tilbake i tid? 

- Det har pågått over tid, og så er det først nå at vi blir gjort kjent med at Bjørn Gunnar Rosvoll har hatt en lederstil som har skapt et usunt og utrygt arbeidsmiljø.

Les også: Bjørn Gunnar Rosvoll slutter som salgsdirektør i TV 2 etter varslingssak

Blir sittende i ledergruppen
Assisterende salgsdirektør Marius Høgebøl overtar jobben som salgsdirektør med personalansvaret for de ansatte markedsavdelingen i TV 2, men han skal ikke sitte i ledergruppen til Olav T. Sandnes. Der skal Rosvoll bli værende. Dermed blir Rosvoll i praksis Høgebøls leder, og både Høgebøl og markedsdirektør Albert Arli skal rapportere til Rosvoll.- Hvordan har dere kommet frem til denne løsningen?- Dette er en løsning som vi tror er balansert og klok, og som vi har tatt oss god tid til å finne ut av og som vi har god tro på at skal fungere, sier Sandnes.- Hvorfor vil du fortsatt ha Rosvoll i ledergruppen?- Enhver varslingssak er ulik. Samtidig tror jeg dette er en riktig løsning. Her tar Marius Høgebøl over det operative og det hele personalansvaret, og Bjørn Gunnar kommer til å konsentrere seg om det mer strategiske. Det tror jeg er en klok løsning.- Men hvorfor vil du beholde Rosvoll i ledergruppen?- Helt grunnleggende er det viktig for meg at Bjørn Gunnar Rosvoll selv har vært tydelig på at han har gjort en feil. Vi er alle avhengige av tilbakemeldinger for å kunne endre oss. Når han erkjenner at han har gjort feil og er innstilt på å endre seg, så er det riktig av oss å gi han en sjanse til å gjøre nettopp det.

Vil du abonnere på nyhetsbrevet til Kampanje og få siste nytt om medier- og kommunikasjonsbransjen? Da kan du klikke her. 

Rosvoll: - Gjør inntrykk
Sandnes vil ikke gå inn i detaljene i tilbakemeldingene som har utløst endringene i markedsavdelingen.- Hvor går grensene for hva en leder kan si og gjøre i TV 2?- Helt grunnleggende er det forventet at TV 2-ledere i likhet med resten av arbeidslivet både sikrer og promoterer et trygt og velfungerende arbeidsmiljø der medarbeidere kan føle at de har en god plass og mulighet til å utvikle seg.

Bjørn Gunnar Rosvoll har selv kommentert saken i en e-post til Kampanje. Der legger han seg flat.

- Det er mine nærmeste medarbeidere som har sagt fra. Det gjør inntrykk. Jeg har åpenbart ikke skjønt at min lederstil, min måte å kommunisere på, bråheten, tonen og tøffheten har ført til at de rundt meg har følt seg utrygge. Dette er jeg virkelig lei meg for, og jeg må selvsagt gjøre noe med det, skriver Rosvoll i en e-post til Kampanje.- Først og fremst takknemlig
TV 2-sjefen gir ikke et direkte svar på om han er skuffet over Rosvoll.- Først og fremst er jeg takknemlig for at våre medarbeidere og ledere føler at det er ok å si ifra. Og så er jeg veldig glad for at Bjørn Gunnar Rosvoll har tatt dette innover seg og har hatt et genuint ønske om å endre seg og vise åpenhet rundt denne saken. Det er det som gjør at vi kan ha et intervju som det vi har nå, sier Olav T. Sandnes.- Kjenner du igjen Bjørn Gunnar Rosvoll fra beskrivelsene i varslene?- Jeg har ikke opplevd Bjørn Gunnar sånn selv, men det er egentlig ikke det viktige. Det viktige er hvordan han oppleves og har blitt opplevd. Man er ikke nødvendigvis selv klar over hvordan man oppfattes av andre. Når vi først har fått tilbakemeldingen er vi opptatt av at vi reagerer på den, og det er en reaksjon han er godt innforstått med.- Er det grunn til å tro at dette vil svekke TV 2s relasjoner og posisjon i reklamemarkedet?- Nei, det tror jeg ikke. Vi har i likhet med de fleste andre virksomheter utfordringer. Det vesentlige er at vi svarer de godt ut og jobber med dem, først og fremst for å sikre et godt arbeidsmiljø. Det tror jeg de fleste tenker er riktig.