Tidligere i dag meldte Kampanje at to av tre mediekilder er menn. Tall fra Retriever viser at menn kommer til orde dobbelt så ofte som kvinner, og det har de gjort de siste fem årene. Ingenting tyder på en endring.

Forfatter og journalistikkprofessor ved OsloMet, Elisabeth Eide som har forsket på kjønnsbalanse i mediene i en årrekke reagerte kraftig på funnene. 

- Dette beviser at mannskulturen ennå står ganske sterkt i redaksjonene og at evnen til å velge menn der det finnes alternativer, den kulturen står ved lag, sier hun. 

Les mer: To av tre mediekilder er menn: - Beviser at mannskulturen ennå står ganske sterkt i redaksjonene

Nå reagerer også lederen i Medienettverket, Jannicke Kjeilen Dyrøy. Hun opplever at redaksjonene jobber aktivt med å få en balansert representasjon av kjønn i mediene, men at det ikke er systematisk nok. 

- Slike undersøkelser gir verdifull innsikt på hvilke bransjer som bør prioriteres i det videre arbeidet. Det vil også være interessant å se hvordan tallene ser ut i forhold til mangfold i en bredere forstand, sier hun.

Dyrøy tror at en av grunnene til at vi ser flere mannlige kilder i mediene henger sammen med at det fortsatt er mannsdominanse på toppen av norsk næringsliv. 

- Menn har nok i snitt lettere for å uttale seg om saker utover eget kompetansefelt, mens kvinner stiller sjeldnere opp som kilde hvis de ikke er helt trygge på temaet. Det kan også være eldre kildelister med mange etablerte mannlige eksperter, som blir brukt om igjen for ofte, poengterer hun og oppfordrer bransjen til å ta ansvar: 

- Bransjen må fortsatt være bevisst på dette, og ha en god miks av talspersoner. Vi er privilegerte som får jobbe i mediebransjen, og dermed være en del av en bransje som er med på å inspirere, skape debatt, men også belyse viktige saker som omhandler samfunnet vårt. Med dette privilegiet ligger det ansvar, med å speile det mangfoldige samfunnet vi er en del av, avslutter hun.