NHST Media Group har hovedkontor i Oslo i tillegg  til kontorer i London, Singapore, Stamford og Bergen. Nå flytter Julie Lundgren til Singapore for å ta over som leder av NHSTs Asia-operasjoner de neste 12 månedene. 

- Nåværende leder ved Singapore-kontoret Leonard Stornes har lagt ned en betydelig jobb de siste 30 årene i å bygge opp vår tilstedeværelse i Singapore. Når han nå slutter, skal Julie Lundgrens opphold de neste 12 måndene bidra til å knytte Singapore-kontoret tettere til konsernet og samtidig videreutvikle vekststrategi i regionen, sier konsernsjef Trond Sundens.

Lundgren forteller at Asia er en region med et stort vekstpotensiale og som hun gleder seg til å jobbe mye med i årene som kommer. 

– Singapore er en sentral asiatisk hub både for shipping og energi, og der vi over tid har etablert en betydelig abonnements- og annonseportefølje. sier hun.

Konsernet har 20 ansatte i Asia som jobber hovedsakelig med salg, men består også av journalister og administrativt ansatte. Mens Lundgren er i Asia går utviklingsredaktør i Dagens Næringsliv, Tinna Gudmundsdottir, i samme periode inn i rollen som produkt- og strategidirektør i NHST. 

- Tinna Gudmundsdottir kjenner både DN og konsernet godt, og vil sikre at vi har god fart i både produkt- og strategiutvikling i tiden fremover, sier Sundnes.

Gudmundsdottir har de siste årene jobbet med nesten alle fagområdene som til sammen utgjør DN. 

– Jeg har enorm tro på kraften som ligger i få folk og fagområder til å spille sammen for at vi skal lykkes. Derfor var det litt vanskelig å takke nei når jeg nå fikk muligheten til å bruke tolv måneder til å bli kjent med enda flere kolleger, sier hun.