Onsdag ble de ansatte i Amedia informert om en rekke sparetiltak mediekonsernet må sette i verk for å bedre økonomien. Et av dem er full ansettelsesstopp.

Les mer: Full ansettelsesstopp i Amedia-konsernet

Konserntillitsvalgt og varamedlem i styret i Amedia, Eva Stenbro, sier hun «skulle ønske at Amedia slapp dette».

- Men vi ser hva som skjer rundt oss og vi er i samme bransje og samme økonomi som både Schibsted og Polaris Media. Det er ikke så mye mer å si, sier hun til Kampanje.

Nylig ble det kjent at Schibsted-konsernet skal spare 500 millioner kroner frem til 2024.

- Kan det komme andre sparetiltak? 

- Vi håper å unngå det og det er jo nettopp derfor dette skjer, og av alle onder er en midlertidig ansettelsesstopp noe av de mindre. Man kan ikke drive med ansettelsesstopp i all evighet og det vil alltid komme behov for oppbemanning når noen slutter i små redaksjoner. Dette er midlertidig, sier Stenbro.

- Et klart signal fra ledelsen om at vi skal inn i tøffere tider?

- Vi er inne i tøffere tider og det må håndteres. Så må vi gjøre det på den mildest mulige måten. Men det kommer på toppen av to år med pandemi der vi alle løpt stadig fortere og jobbet mer. Så jeg skjønner at dette blir litt tøft og at folk nå reagerer. Men selv om det blir tøft nå, så er det tøffere å havne i nedbemanningssituasjon. Kan vi unngå det så tenker jeg det er bedre.

Håper på unntak
Lars Anders Døvle Larssen,
journalist i Tønsbergs blad og tillitsvalgt i Amedia, forteller til Kampanje at han håper ledelsen gjør unntak der det trengs.

- Jeg registrerer at det ikke er en total ansettelsesstopp, men at det finnes unntak i enkelt strategiske- og produksjonskritiske stillinger, men det er klart det generelt sett er kjedelig for redaksjonene. Det er helt klart tøffest for de små redaksjonene. Det er nok litt vanskeligere for dem som er tre i en redaksjon å miste ett årsverk, enn de som er 30 i en redaksjon. Jeg håper ledelsen også ser på bemanningssituasjonen hos de enkelte mediene, sier Døvle Larssen.

- Og når det gjelder gavepensjonen så forutsetter jeg at det ikke blir lagt noe press på dem i som er i målgruppa, men at det oppleves som en frivillig ordning. Ellers så synes jeg for så vidt konsernet begynner i riktig ende. De ser på kostnadene nå og ikke senere. Da måtte man kanskje gått hardere til verks, legger han til.

Udramatisk
Han forteller videre at han opplever ansettelsesstoppen som relativt udramatisk.

- Det er udramatisk sammenlignet med det vi opplevde i 2014 da man ble nødt til å kutte flere hundre årsverk, Døvle Larssen.

- Hvordan er egentlig stemningen blant de ansatte?

- Ting går stort sett sin vante gang, men det er klart at det er en krevende situasjon man er inne i nå. Disse innsparingene åpner nok øynene til mange for akkurat det. Jeg er opptatt av at man i konsernet i størst mulig grad hegner om de redaksjonelle ressursene og bemanningen i redaksjonen. Det er i stadig større grad det redaksjonelle innholdet man må leve av, sier han og fortsetter:

- Jeg håper samtidig lokale ledere har et realistisk blikk på forholdet mellom ambisjoner og ressurser. Blir man færre mennesker i redaksjonene nytter det ikke bare å jage folk rundt. Det blir det ikke nødvendigvis mer kvalitetsjournalistikk av.