Hver femte bedrift har ikke nok arbeid til alle ansatte, og hver tiende bedrift planlegger permitteringer, ifølge NHOs medlemsundersøkelse i februar. I undersøkelsen kommer det fram at fremtidsutsiktene er mindre mørke enn januar, men det er fortsatt et flertall pessimister – og flere bedrifter planlegger permitteringer.

25 prosent av respondentene svarer at markedssituasjonen var god, mens 20 prosent oppga situasjonen som dårlig. I januar var tallene henholdsvis 23 og 20 prosent.

- Det er en litt bedre markedssituasjon blant medlemsbedriftene enn i januar. Fremtidsutsiktene er også litt lysere, men fortsatt er et flertall av de spurte pessimister, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

13 prosent venter at det skal bli en bedring de neste seks måneder, men 37 prosent venter en forverring. Her var andelen 10 og 41 prosent i januar. Ifølge undersøkelsen er pessimismen størst i sør, mens i Troms og Finnmark, Nordland og Rogaland er utsiktene noe bedre.

Medier, bil og byggenæring
Størst er overvekten av pessimister i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. NHO Transport og Offshore Norge er de eneste to landsforeningene som har et flertall optimister.

I undersøkelsen kommer det også fram at en av fem svarer at det for tiden ikke er nok jobb for alle ansatte. Av disse sier 34 prosent at de planlegger å permittere ansatte, mens 24 prosent er usikre.

- Den fortsatt dårlige stemningen i bedriftene og svarene i vår undersøkelse tilsier at det er flere permitteringer i vente. Vi anslår da også at arbeidsledigheten vil øke i år, og særlig fram mot sommeren, sier Dørum.