- Vi har definert samarbeid som et strategisk kjerneområde og jeg ser virkelig frem til å jobbe dedikert med Amedias voksende partnerportefølje bestående av både små og store aviser. Det innebærer også betydelige forpliktelser, som igjen krever tett oppfølging, sier Pål Eskås i en pressemelding.

1. mars fratrer han stillingen som konserndirektør for mediehus i Amedia etter åtte år. Før det har han hatt ulike lederroller i Amedia og A-pressen.

- Pål har gjort en helt formidabel jobb for å sikre en god og kraftfull  utvikling av Amedias aviser. Både i krevende tider og i gode tider har han jobbet knallhardt for å sikre journalistikken de aller beste rammevilkår i Norge. Han har også vært en tydelig stemme på vegne av mediehusene i ulike strategiske diskusjoner. Jeg vil benytte anledningen til å takke Pål for helt avgjørende bidrag for Amedia de siste årene, sier Anders Møller Opdahl, konsernsjef i Amedia. 

Hvem som overtar jobben som konserndirektør for mediehus er ikke klart.

- Vi skal få til en best mulig veksling mellom Pål og den som skal konstitueres. Han går derfor ikke inn i ny rolle før 1. mars. Vi har flere gode kandidater internt i Amedia, som er godt skikket til å videreføre arbeidet på en god måte. Derfor bruker vi litt tid på å beslutte den endelige løsningen, sier Anders Møller Opdahl.