I slutten av november ble det klart at NRK tilbyr sluttpakke til alle ansatte. Statskanalen har nemlig beregnet at de må kutte 80-120 årsverk i 2023. Mandag denne uken utløp fristen for å søke. På spørsmål om hvor mange som har søkt, forteller organisasjonsdirektør i NRK, Olav Hypher, at de jobber med å skaffe oversikt før de tar videre skritt. 

- Vi vil bruke de nærmeste dagene til å få oversikt og gjøre vurderinger av løsninger på tvers. Så vil vi gi en oppdatering internt før vi gir eksterne kommentarer, skriver han i en SMS til Kampanje. 

- Har NRK lagt en plan for hvordan dere skal gå frem dersom det ikke er nok ansatte som ønsker frivillig avgang?

- Vi har planer for ulike utfall, men vi kommenterer ikke på disse før vi har fått den oversikten vi trenger - vi synes det er ryddig å unngå spekulasjoner, svarer Hypher. 

Skal kutte rundt 100 årsverk
Han bekrefter samtidig at det fortsatt er samme anslag i reduksjon av ansatte som gjelder, altså 80-120 årsverk. Finansdirektør i NRK, Andreas Norvik, har tidligere fortalt Kampanje at de forventer å spare omtrent 100 millioner kroner i nedbemanning. 

Totalt har NRK uttalt at de må kutte 300 millioner kroner. Kuttene kommer som en følge av forslaget til nytt statsbudsjett som ga den statlige, finansierte allmennkringkasteren en underdekning på rundt 300 millioner kroner til neste år og opp mot en halv milliard kroner for hele den nye fireårsperioden. 

- Sluttpakken er som forventet
Før jul kommenterte klubbleder i NRK, Rolf Johansen, at det var nytt at NRK gikk så aktivt ut med oppfordring om å søke, men at sluttpakkene har ligget der en stund, og har vært brukt tidligere. 

- Jeg vil tro sluttpakken er som forventet. Den er identisk med det som har vært en stund, og som noen få allerede har benyttet seg av. Det er sågar en kjent sluttpakke, sa Johansen til Kampanje før jul. 

Ifølge meldingen som ble lagt ut på NRKs intranett før jul, der statskanalen oppfordret ansatte til å søke sluttpakke, tilbyr NRK avgangsvederlag fra fire til 12 måneder lønn basert på ansiennitet og alder.

De som har alder og tjenestetid som tilsammen utgjør mer enn 60 år kan eksempelvis få 12 måneder med full lønn som avgangsvederlang. Til sammenligning vil de som har under to års tjenestid i NRK tilbys fire måneder med lønn. 

I tillegg kan avgangsvederlaget enten utbetales som en engangssum, månedlig eller som 50 prosent lønn i dobbelt antall måneder. I meldingen fra NRK står det også at det er krav til hvem som kan få sluttpakke, og at det gjelder stillinger som ikke erstattes. Ansatte over 67 år får ikke søke om sluttpakke.