Norsk Journalistlag (NJ) har besluttet å si opp sitt medlemskap i det internasjonale journalistforbundet (IFJ). Det skriver NJ i en pressemelding. De viser til fravær av demokratiske prosesser og manglende reaksjon overfor det russiske forbundet som har etablert seg i okkuperte regioner i Ukraina.

- NJ har, sammen med de nordiske landene og flere andre land, kjempet en årelang kamp for å få på plass blant annet valgregler, åpenhet rundt vedtak, pengebruk og andre helt grunnleggende demokratiske kjøreregler. Vi må bare konstatere at vi ikke har lykkes godt nok, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad i pressemeldingen.

- Det toppet seg da IFJ passivt aksepterte at det russiske forbundet etablerte seg i flere okkuperte områder i Ukraina. Fra før har noe liknende skjedd i Abkhasia, som tilhører Georgia. Det har blitt påpekt, uten at grep er tatt. Vi kan ikke være del av en slik organisasjon, sier Tryggestad.

Journalistforbundene i Danmark, Finland og Island skal ha kommet til samme konklusjon, mens Sveriges Journalistforbund fortsatt vurderer utmelding.