Medietilsynet har sendt ut varsler om mulige sanksjoner til TV 2, Dagbladet, Seher.no og VGTV for brudd på reglene for aldersgrenser. I henhold til bildeprogramleven skal aldersgrensen fastsettes etter en vurdering av om innholdet kan være skadelig for barn.

Samtlige av mediehusene får passet påskrevet for manglende rutiner og kontroll. Det pekes i varslene også på at mediehusene tidligere har fått både veiledning og opplæring i korrekt merking av tilsynet.

Nå risikerer de i verste fall overtredelsesgebyr. Alle mediehusene har frist til 13. januar med å komme med en uttalelse før Medietilsynet fatter en endelig avgjørelse. 

- Formålet med dette tilsynet er å kontrollere audiovisuelle bestillingstjenesters etterlevelse av pliktene etter bildeprogramloven om aldersgrenser. Tilsynet inngår i vår plan for tilsyn året 2022. Tilsynet ble gjort i november og desember i fjor, og utsending av forhåndsvarsel etter tilsynet, ble sendt ut i januar i år, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, til Kampanje.

- En glipp
Tilsynet peker blant annet på Dagbladets underholdningsprogram «Rød Løper» som en av synderne. Flere av klippene Medietilsynet mener mangler aldersmerking er en del av denne programserien.

Medietilsynet mener også at hvilke programmer som merkes eller ei hos Dagbladet fremstår som tilfeldig.

Sjef for Dagbladet TV, Mads A. Andersen, peker på at deres manglende merking kommer av «en glipp». Han erkjenner samtidig at de har fått god veiledning og opplæring av tilsynet tidligere. 

- Vi har hatt stort fokus på å etterleve rettningslinjene. I fjor høst skjedde det imdidlertid en glipp som gjorde at noe av underholdningsinnholdet vårt ble publisert uten en aldersmarkering nede i høyre hjørnet. Det rydder vi opp i nå, ved å bedre automatikken, teknologien og de redaksjonelle rutinene våre, skriver Andersen i en tekstmelding til Kampanje. 

Bestrider ingenting
«Etter Medietilsynets vurdering kan det synes som Dagbladet TV og Seher.no mangler en systematisk tilnærming når det gjelder aldersgrenser og merking, og at de ikke har tilstrekkelig gode rutiner for å sørge for at programmer som ikke er i en unntakskategori tilgjengeliggjøres med aldersgrense», heter det blant annet i varslelet.

- Vil dere komme med en uttalelse til Medietilsynet - og bestrider dere noe av det tilsynet opplyser om i varselsbrevet?

- Vi kommer selvfølgelig til å gi Medietilsynet et grundig svar på dette. Dialogen vi har med tilsynet er god. Vi har gjort akkurat de samme funnene som Medietilsynet, så vi bestrider ingenting av det de har oppdaget, svarer Andersen.

Les også: Medietilsynet mener «Harm & Hegseth» går over streken: - Påtrengende og forstyrrende

- Svært blodige scener
Hos VGTV har  manglende aldersmerking på klipp fra skrekkfilmen «Terrifier 2» i VGTV-programmet «Blåkkbuster» som får Medietilsynet til å reagere, i tillegg til episoder av VGTV-serien «Oskar og Jølle».

«Det er enkelte svært blodige scener som klart kan virke
skremmende på barn», skriver Medietilsynet om førstnevnte.

Også VGTV mangler en systematisk tilnærming når det gjelder aldersgrenser og merking, ifølge Medetilsynets vurdering. Det til tross for at Medietilsynet skal ha hatt et dialogmøte med VGTV i 2020 der de gjorde mediehuset oppmerksomme på at enkelte av programmene i tjenesten deres ikke var merket med aldersgrense. 

Mediene trenger ikke merke nyhets- og aktualitetsstoff med aldersgrense, men etter Medietilsynets vurdering havner ingen av de ovennevnte programmene i denne kategorien.

- Vi skal sende en uttalelse til Medietilsynet innen fristen. Men vi ser at vi glipper på å oppgi aldersgrense på tilfeldige programmer og episoder. Når det gjelder «Blåkkbuster» er dette et nyhetsprogram, men siden det handler om TV-serier og fil, viser Medietilsynet til at unntaket for nyheter og aktualitet ikke gjelder her. Her har vi rett og slett ikke vært bevisste nok. Vi skjerper nå rutinene, skriver VGTV-redaktør Rolf Sønstelie i en tekstemelding til Kampanje.

Les også: Medietilsynet advarer Discovery: - Ikke lov

- Har skjedd feil
TV 2 har på sin side fått varsel om sanksjon for brudd på regelverket for programmer og filmer på strømmetjenesten TV 2 Play hvor aldersgrensen ikke skal ha vært satt i tråd med retningslinjene. Medietilsynet mener flere av filmene trolig har fått for lav aldersgrense. Alle de påklagede titlene er fra C More.

- Det er riktig som Medietilsynet påpeker at det har skjedd feil i forbindelse med aldersmerking av noen få titler/episoder fra C More. Dette er titler som var merket «for alle», men som skulle hatt 7-årsmerking. Det beklager vi, skriver pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til Kampanje.

Han forteller at de har tatt i bruk et nytt teknisk mottak som vil avverge slike feil i fremtiden.

- Vi kommer til å svare Medietilsynet inne fristen, og vi håper at de der ser at vi har fått på plass gode nok rutiner på dette området.

Skal beskytte barn
Direktør Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet forteller at formålet med loven er å beskytte barn mot skadelig innhold. 

- Hvor mye hjelper det å merke slike klipp med aldersgrense?

- Svaret på spørsmålet om hvor mye dette hjelper, er avhengig av i hvilken grad tjenestene følger regelverket. Det er også viktig at brukerne benytter seg av muligheten til å ta informerte valg om hvilke programmer de vil se og hvilke programmer som barn i ulike aldersgrupper, bør skjermes mot.