Etter flere år med vekst, minsket klagemengden til Pressens faglige utvalg (PFU) fra 777 i 2021 til 653 i 2022. Det utgjør en nedgang på 16 prosent.

49 klager endte med fellelse, ned fra 73 i 2021.

Tallene kommer fra en pressemelding fra Norsk Presseforbund tirsdag formiddag.

Det er fremdeles punkt 2.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten, om henholdsvis opplysningskontroll og samtidig imøtegåelse, som utløser flest fellelser. I 21 klagesaker har PFU funnet mangler knyttet til punkt 2.2, og i omtrent halvparten av disse tilfellene har PFU samtidig felt på punkt 4.14.

- Det er gledelig at antall fellelser på disse punktene har gått ned det siste året. Tallene viser likevel at det fremdeles er mange redaksjoner som kan jobbe bedre med disse punktene. Å kontrollere opplysninger, og å høre den angrepne part, er grunnleggende prinsipper i journalistikken. Mangler stemmen til den angrepne part, mangler også gjerne kildebredde og kontroll av opplysninger, noe de elleve sakene som endte med dobbeltfellelse viser, sier leder i PFU, Anne Weider Aasen.

Hun mener mange av fellelsene enkelt kunne ha vært unngått.

NRK ligger på toppen - eller bunnen, avhengig av hvordan man ser det - av PFU-statistikken med fire brudd. NRK er også det mediet som har fått flest klager mot seg.

Etter NRK kommer TV 2, Varden, Klassekampen, Bodø Nu, Bergensavisen, Dagbladet, Brønnøysunds Avis og Trønder-Avisa med to fellelser hver.

Det er lokalavisene som oftest felles for brudd på god presseskikk i PFU. Blant de 38 redaksjonene som ble felt i 2022, er det 25 lokalaviser.