Hele 79 prosent hadde i fjerde kvartal tilgang til minst én betalt strømmetjeneste, og i snitt har vi 2,7 abonnement. Antall abonnement har hatt en jevn vekst de siste årene, og i fjerde kvartal i 2022 er det nok en gang rekord. Strømmetoppen fra Kantar viser at hele 61 prosent abonnerer på Netflix, 38 prosent på HBO Max og 38 prosent på Viaplay.

Amazon Prime øker relativt sett mest, og har nesten doblet antall brukere på et år.

Vekst i strømmeabonnenter:

Her ser du en grafisk fremstilling av utviklingen på strømmemarkedet i fjerdekvartal i fjor. Kilde: Kantar Forbruker & Media. Strømmetoppen 4Q 2022

Ifølge Forventningsbarometeret, som Kantar gjennomfører på vegne av Finans Norge, skalker forbrukerne lukene og forbereder seg på usikre tider. Aldri tidligere har vi målt lavere økonomisk fremtidstro i Forventningsbarometerets historie, som går tilbake til 1992. Norske husholdninger har ifølge SSB fått 18.000 kroner mindre å rutte med i 2022. Prisene på viktige varer som strøm og drivstoff har økt ekstraordinært mye, og boliglånsrentene har steget mer enn forventet. Disse økonomiske rammebetingelsene vil utvilsomt påvirke folks lommebøker og villighet til å betale for medieinnhold. De med lavere inntekt blir spesielt hardt rammet og de vil snu hver krone i forhold til kjøp av medieinnhold.

Analyser fra Kantar viser at vi brukte i snitt 298 kroner på strømmeabonnement månedlig i fjerde kvartal, som er mer enn vi for eksempel bruker på fornøyelser (kino, teater og konserter etc.) og trening/helsestudio. Dette er også mer enn hva vi betaler for bøker, aviser, magasiner og musikk.

Videre ser vi at de med lav husstandsinntekt abonnerer på langt færre strømmetjenester enn de med høy inntekt. De med lav inntekt bruker hver måned 245 kroner på strømming, mens de med høy inntekt bruker hele 365 kroner. Men andelen brukt på strømmetjenester i forhold til andre utgifter er langt høyere for lavinntektsgruppene. Mye tyder på at de med lavere inntekt, må prioritere mellom å kjøpe nødvendige dagligvarer, holde varmen i stua eller å anskaffe seg flere strømmetjenester.

Ola og Kari har i 2022 skaffet seg et rekordhøyt antall strømmeabonnement, og i 2023 vil vi måtte sette i gang en rekke tiltak for å redusere utgiftene. Det er rimelig å anta at dette for flere konsekvenser for folks betalingsvillighet for å se på serier, filmer og sport. Vi vil i større grad se ferdig unikt innhold som for eksempel den siste serien på HBO, for deretter si opp abonnementet.

Folk flest må snu på hver krone, og færre vil godta månedlige autotrekk av strømmetjenester fra sine bankkontoer. Flere tilbud og priskrig vil gi mindre lojale kunder, og folk vil veksle mellom ulike tjenester ut ifra pris og innhold. Får man et godt tilbud vil man hoppe på det og venner og familier vil i langt større grad dele på abonnement.

Kilde: Forbruker & Media MGI med 4.106 intervju for 4Q 2022.