Rundt 40 av de 168 klagene gjelder NRKs nyhetsdekning av opprøret i Iran. Klagerne mener at det er for lite dekning av det som skjer i Iran, og spesielt kraftig reageres det på et innslag fra NRKs midtøstenkorrespondent Yama Wolasmal. Han blir møtt med sterke anklager fra flere klagere.

- Han er blitt et talerør for iransk regime og Qatari myndigheter og leverer deres tale på vegne av iranere. Det er å spre desinformasjon når iranere dør på gata, skriver en klager.

- NRKs reporter Yama Wolasmal virker å drive politisk aktivisme for Iran og Qatar med tanke på menneskerettighetsbruddene som skjer der hele tiden. Dette fremstår som svært spesielt da det nå foregår en historisk kamp for menneske- og kvinnerettigheter i Iran, skriver en annen.

Innslaget ble sendt i forkant av en av VM-kampene i fotball og flere mener Wolasmal var for positiv til det iranske regimet. Det er utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen som vil forklare NRK-dekningen under K-rådet. Han forteller til Kampanje at det er NRKs totale Iran-dekningen som er viktigst å få redegjort for, og ikke Wolasmals innslag.

- Det viktigste i K-rådet i morgen er å diskutere den totale Iran-dekningen. Det er en stor og løpende sak med store konskvenser som jeg ser frem til å redegjøre for. Når det gjelder de spesifikke klagene mot Yama, så har han selv innrømmet at dette kom upresist ut på lufta. Det viktigste er som nevnt å diskutere den totale dekningen, sier Falkenberg Mikkelsen.

Også hvorfor den tiltenkte hijab-debatt ble avlyst og ikke bragt opp i programmet Debatten skal diskuteres. Det blir nyhetsredaktør Knut Magnus Berge som svarer for NRK på dette punktet.

Som temasaker vil rådet vil få en orientering om NRKs musikkstrategi og musikktilbud. De vil også bli orientert om hvordan NRK jobber med språkoppdraget.