Saken blir oppdatert.

Torsdag diskuterte Kringkastingsrådet «Debatten» og avlysningen av en hijab-debatt i lys av opptøyene i Iran tidligere i høst.

- At «Debatten» skifter tema samme dag som sending skjer relativt ofte. Det skjer fordi nyhetsbildet endrer seg eller fordi vi gjennom research ser at vi ikke får til det opplegget vi hadde tenkt, sa nyhetsredaktør Knut Magnus Berge i NRK til Kringkastingsrådet torsdag.

Les også: NRK avlyser hijab-debatt

- Holdt rett og slett ikke
24. oktober hadde «Debatten» planlagt Iran-debatt der hijab-bruk i Norge skulle være ett element.

- Vi vurderte at hijab-bruk kunne være et godt utgangspunkt for sendingen, både fordi opptøyene startet etter at Mahsa Amini døde etter at hun hadde blitt arrestert av moralpolitiet for hijab-bruken sin, men vi mente også dette kunne gjøre debatten mer forståelig for et norsk publikum, sa Berge.

Programleder Fredrik Solvang gikk ut på Instagram for å spørre om hvilke stemmer de burde ha dersom de skulle diskutere Mahsa Aminis død og hijabpåbudet i Iran og andre islamistiske land. NRK var i kontakt med et 40-talls potensielle kilder og gjester til «Debatten» ifølge Knut Magnus Berge.

Det var tilbakemeldingene fra flere av dem som fikk NRK til å snu.

- Det er redaksjonen som suverent avgjør hva vi vil gjøre, og i sum mente vi, basert på en grundig research, at det som var vårt utgangspunkt rett og slett ikke ville holde.

- Var ikke skremt
Kritikken mot NRK startet da Solvang gikk ut med et nytt innlegg på Instagram der han skrev at de hadde fått mange tilbakemeldinger om at det ikke er «relevant eller greit» å debattere hijab i lys av Iran-demonstrasjonene.

- Dette ble tolket som at vi var skremt fra å diskutere hijab og at vi hadde berøringsangst. Men det var ikke det som skjedde. Vi bestemte oss på grunnlag av en grundig research og det vi vurderte som fornuftige tilbakemeldinger fra moderate stemmer, sa Berge torsdag.

Nestleder Vilde Schanke Sundet mener problemene til NRK oppstår når publikum blir invitert tidlig inn i research-fasen og at de dermed også føler de har krav på et svar.

- Det er ikke uvanlig at journalister ringer rundt og gjør research, men det som skjer her, i og med at det foregår på Instagram, er at en større del av befolkningen får innsyn i sonderingsfasen. Da oppstår dilemmaene, sier hun.

Nyhetsredaktør Knut Magnus Berge forteller at de ønsker å ha en tett dialog og kontakt med publikum.

- Det er klart at det innebærer en del utfordringer og det har vi fått illustrert her. Vi kan vurdere hvor tjent vi er med å ha en åpen kontakt knyttet til en researchfase som vi har gjort her, sier han.

- Vanskeligheter med å forstå
Medlem i Kringkastingsrådet Gunn Cecilie Ringdal mener NRK burde gjennomført debatten.

- Jeg har vanskeligheter med å forstå at man avlyser en debatt fordi den blir for ensidig fokusert på hijab-bruk i Norge. Når man tar en debatt om hijab, tar man også en debatt om det iranske regimet. Jeg hadde tenkt at det var en mulighet å få flere til å interesse seg for eller bli opplyst om det som foregår i Iran, sier hun.

Luqman Wadood var en av dem som reagerte sterkt på innlegget til Fredrik Solvang.

- I mine øyne så det ut som NRK kansellerte en hel debatt på grunn av noen misfornøyde stemmer, og det var litt skremmende, sier han.

- Blir ikke betrygget
Flere av medlemmene i Kringkastingsrådet mener NRK kommer dårlig ut med informasjonen om hva som var årsaken til endringene. Anders Anundsen kaller det «underlig og tynt».

- Jeg kan ikke si jeg blir veldig betrygget når Berge sier de har fått fornuftige tilbakemeldinger fra moderate stemmer. Det hindrer normalt ikke NRK fra å ta opp kontroversielle temaer i «Debatten». Jeg tror ikke noen tror hijab-debatten er hovedårsaken til den vanskelige situasjonen i Iran, men det kan ikke være tvil om at den har en rolle, sier Anundsen.

Abdullah Alsabeehg mener på sin side at det finnes bedre måter å dekke opprøret på.

- Det er ikke tvil om at utløsende faktor var en frihetskamp i Iran. Jeg tror overskriften handler mer om sosial kontroll enn bare hijab-bruk. Alle kvinner skal ha frihet til å ta av hijaben, men også til å ta den på. Flere kvinner i Norge opplever at de får beskjed av menn om å ta av hijaben i solidaritet med det som skjer i Iran. Her har NRK et ansvar for ikke å skape en debatt som gjør at kvinner med hijab føler de blir presset ut, sier han.