I Hurdalsplattformen til den nye regjeringen ble det klart lokalradio skal få fortsette å sende på FM fram til 2031 og ikke bare til 2026. Det skapt stor glede i radiobransjen, men i forbindelse med det nye statsbudsjettet så ble det foreslått i statsbudsjettet i år at de måtte søke konsesjon for perioden 2026 til 2031.

- Det er det siste bransjen trenger midt i den pågående utbyggingen av DAB, som tapper bransjen for ressurser, og vi kan heller ikke forstå at det er i tråd med Stortingets ønsker, sa styreleder i Norsk Lokalradioforbund, Aslak Sommerfelt Skretting.

Fredag ble det klart at det er et flertall som sier at de ikke trenger å søke konsesjon og at den konsesjonen kanalene sitter på kan forlenges til 2031. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sikret flertall for at lokalradioene ikke skal trenge å søke ny konsesjon for å sende på FM, men at disse forlenges direkte. 

- FM fortsatt er den viktigste plattformen for lokalradio, både lyttertallmessig og økonomisk. Vi har tatt reaksjonene fra lokalradioene på alvor, som mener en ny søkeprosess, være lite forutsigbar og ta unødvendig mye tid. Dette er ikke intensjonen. Derfor er vi enige om at vi vil forlenge disse tillatelsene direkte, sier Arbeiderpartiets Åse Kristin Ask Bakke i Familie- og kulturkomiteen i en uttalelse.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen regjeringspartiene og SV «ønsker å legge bedre til rette for lokalradioene».

- Med denne merknaden unngår vi å skape unødvendig uforutsigbarhet for dem nå som de gjør jobben med å investere i digital teknologi. Vi vet hvor viktig inntektene fra FM-sendingene er for dem, og vi vet også hvor kostbar investeringene i utbyggingen av DAB er. Derfor har vi lyttet når lokalradioene har sagt at både nye og tidligere investeringer vil kunne gå tapt om de må ut i en resurskrevende ny konsesjonsrunde hvor utfallet ikke er gitt, sier hun.

Sosialistisk Venstrepartis, Kathy Lie, mener «ressursene bør brukes på digitalisering fremfor en kostnadskrevende konsesjonstildelingsprosess.»

- Vi er derfor glad for at vi står sammen med Ap og Sp om direkte forlengelse, sier Lie.

Åslaug Sem-Jacobsen og Åse Kristin Ask Bakke har sammen med SV sikret flertall for at lokalradiokanalen ikke trenger å søke på nye og utvidede FM-konsesjoner. Foto; Mina Haugli.