Andelen jenter som spiller, har gått ned med 17 prosentpoeng siden 2020, viser undersøkelsen Barn og Medier fra Medietilsynet.

Ifølge undersøkelsen spiller 76 prosent av 9–18-åringer dataspill i en eller annen form, enten det er på mobil, datamaskin eller spillkonsoll.

Det er ti prosentpoeng færre enn for to år siden, en nedgang som jentene i all hovedsak står for. Størst nedgang er det blant jentene i alderen 15–18 år.

Det er flere årsaker til jentenes spill-stopp. Ulik forskning viser blant annet at kvinnelige spillere møter andre forventninger og reaksjoner i spill enn menn – og at kvinner er mer utsatt for verbal og visuell seksuell trakassering enn menn.

Medietilsynet etterlyser en mer inkluderende spillkultur

- At noen slutter med dataspill på grunn av stygg språkbruk og trakassering basert på kjønn, er en utfordring vi som samfunn må ta på alvor, på samme måte som vi tar tak i kulturutfordringer, mobbing og trakassering i andre sammenhenger, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

(©NTB)