Mandag morgen kunne M24 melde at NRK har åpnet for sluttpakke til alle ansatte. Overfor Kampanje forteller nå klubbleder i NRKJ, Rolf Johansen, at NRK planlegger å kvitte seg med opp mot 120 årsverk.

- Det de har sagt nå er et tall mellom 80 og 120, sier Johansen til Kampanje.

Allmennkringkasteren har tidligere varslet at de kommer til å mangle over 300 millioner kroner til neste år, og økonomidirektør Andreas Norvik har sagt at det betyr at de må bli færre ansatte.

Les også: NRK kan få «ekstraregning» på 500 millioner: - Ikke mulig å unngå kutt

- Nytt at NRK går så aktivt ut
At NRK går ut med oppfordring til å søke sluttpakker rett før jul, synes Johansen er uproblematisk. Han poengterer at kuttene fra Stortinget og regjeringen vil gjelde fra 1. januar av. 

- Det er nytt at NRK går så aktivt ut med oppfordring om å søke, men sluttpakkene som nå foreligger har ligget der en stund og har vært brukt tidligere. Kuttene vi har fått gjelder fra 1. januar så da er det ikke unaturlig at NRK nå går åpent ut med dette, fortsetter Johansen.

Ifølge meldingen som ligger på NRKs intranett, tilbyr statskringkasteren avgangsvederlag fra fire til 12 måneder lønn basert på ansiennitet og alder. De som har alder og tjenestetid som tilsammen utgjør mer enn 60 år kan eksempelvis få 12 måneder med full lønn som avgangsvederlang. Til sammenligning vil de som har under to års tjenestid i NRK tilbys fire måneder med lønn. 

- Vil tro det er interesse for sluttpakkene
I tillegg kan avgangsvederlaget enten utbetales som en engangssum, månedlig eller som 50 prosent lønn i dobbelt antall måneder. 

- Tror du mange kommer til å søke på disse sluttpakkene?

- Ja, det tror jeg. Det er rundt 3.250 ansatte i NRK, og om man har planer og ideer om å gjøre noe annet, så vil jeg tro det er interesse for disse sluttpakkene, svarer Johansen.

- Hvordan har de ansatte respondert på nyheten fra NRK?

- Jeg har ikke så god «feeling» på det, men jeg vil tro at den sluttpakken er som forventet. Den er identisk med det som har vært en stund, og som noen få allerede har benyttet seg av. Det er sågar en kjent sluttpakke.

I meldingen fra NRK står det også at det er krav til hvem som kan få sluttpakke, og at det gjelder stillinger som ikke erstattes. Ansatte over 67 år får ikke søke om sluttpakke. Fristen for å søke er 9. januar.