Konkurransetilsynet gir 545 millioner kroner i bøter til Norges fire største forlag og Bokbasen for brudd på konkurranseloven.

– Konkurransetilsynet har gjennom etterforskningen funnet mange bevis på at forlagene har delt konkurransesensitiv informasjon i en database de alle hadde tilgang til. Dette har gitt aktørene fullstendig oversikt over hverandres opptreden i markedet, og kan ha ført til at vi forbrukere har måttet betale høyere priser på bøker, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Forlagene det er snakk om er Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug som alle ifølge Konkurransetilsynet er konkurrenter i et sterkt konsentrert norsk bokmarked. Tilsynet mener å ha funnet det bevist at forlagene har delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon via Bokbasen og abonnementet Mentor Forlag.

Det er ulovlig for konkurrenter å dele informasjon som kan begrense konkurransen i et marked, skriver Konkurransetilsynet.

Aschehoug opplyser i en pressemelding at det påklager Konkurransetilsynets vedtak, og hevder påstandene er gale og vedtaket er feil.

- Vi er rystet over kvaliteten på Konkurransetilsynets arbeid, sier konsernsjef og forlegger Mads Nygaard i en kommentar.

Også Cappelen Damm er uenig i Konkurransetilsynets vedtak og vil bringe vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda, ifølge NTB.