Fersk korttransaksjonsdata fra BankAxept viser en marginal nedgang under årets black week (21 – 27 november) sammenlignet med fjoråret. Foreløpige tall viser en nedgang i detaljhandelen på ett prosentpoeng. Det melder handelsorganisasjonen Virke i en pressemelding onsdag denne uken.

At handelen faller er i tråd med Virkes prognose, som anslo at vi vil handle for drøyt 16 mrd kroner under årets Black Week. 

 - Vi forventet en liten nedgang på bakgrunn av at en større del av handelsnæringen i år har svart at de ikke ville delta i Black Week-kampanjer. Noen gjør det av hensyn til klima og miljø, noen av økonomiske årsaker, mens andre heller sprer kampanjene ut over større perioder enn Black Week, sier Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk i Virke. 

 - Vi legger også vekt på at forbrukerne har svart i at de vil bruke noe mindre penger i julehandelen i år i forhold til i fjor. Tallene fra BankAxept gir en indikasjon på dette, men det gir ikke det fulle bildet på Black Week-handelen. Tallene fra BankAxept inkluderer ikke alle butikker, og heller ikke netthandel. Virke følger handelen i november og desember og kommer med oppdaterte tall fra flere kilder, sier Hammerstad.

Les også: - Hvis ikke hele bransjen endrer seg radikalt, blir markedsføring klodens verste fiende