Torsdag formiddag klokken 10.00 ble statsbudsjettet lagt frem. Grunde Almeland (V), lederen av familie- og kulturkomitéen på Stortinget, tror mediesektoren fikk seg et lite sjokk da de så statsbudsjettet i dag. Grunnen til det er forslaget om å avvikle momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester i form av lyd og levende bilder. 

- Mine aller første tanker er at det ikke er noen oppturer i mediebudsjettet. Tvert imot har hun servert et sjokkforslag for mediesektoren ved å kutte fritaket for elektroniske nyheter, sa Almeland til Kampanje tidligere i dag.

Les også: Reagerer på regjeringens «sjokkforslag» - vil skrote momsfritak verdt en halv milliard kroner

TV 2-sjef Olav Sandnes stiller seg uforstående til forslaget.

- Begrunnelsen for fritaket for elektroniske nyhetsmedier var at man skulle likebehandle nyhetsjournalistikk uavhengig av nyhetsmedium. Bruk av video og levende bilder er viktigere enn noen gang, spesielt for å nå ut til de unge. Det er helt uforståelig for oss at departementet gjeninnfører den forskjellsbehandlingen man gikk bort fra, sier Sandnes til Kampanje.

- Jeg tror Medie-Norge er bekymret for konsekvensene av dette, legger han til.

- Har gitt uheldige tilpasninger
Fritaket ble innført i 2016 og omfatter nyhetstjenester som tar i bruk lyd og levende bilder, som TV 2 Nyhetskanalen og BBC News og CNN. Ifølge regjeringen har tiltaket vist seg å være kostbart og lite målrettet. Det har også gitt «uheldige tilpasninger» ifølge regjeringen, som mener tiltaket brukes for å redusere TV-distributørenes merverdiavgifter ved omsetning og sports- og underholdningspakker.

Regjeringen peker på at støtten ikke nødvendigvis tilfaller mediene som produserer nyheter, men distributører som Telenor og Telia, som omsetter nyhetskanalene til forbrukerne.

Regjeringen mener også distributører og innholdsprodusenter bruker fritaket til å redusere sine avgifter på sport- og underholdningspakker med opp mot 80 prosent ved å ta med nyhetskanaler i disse pakkene. 

- Rygger inn i fremtiden 
TV 2-sjefen mener på sin side at momsfritaket er viktigere enn noen gang ettersom det er knallhard konkurranse om reklameinntektene.

- Alle medier jobber med en modell som dreier seg om brukerbetaling. Reklameinntektene forsvinner til de globale gigantene - og derfor er dette fritaket viktig for oss. Dette er et alvorlig skudd for baugen for digitaliseringen av norsk mediebransje, sier Sandnes.

- Jeg tror samtlige norske medieaktører er bekymret for utviklingen. Å kun ha momsordning for stillbilder og tekst i 2022 er å rygge inn i fremtiden, sier Sandnes.

Sandnes får støtte fra sjefen i Mediebedriftenes landsforening (MBL) Randi S. Øgrey.

- Vi er sterkt bekymret over at regjeringen fjerner momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester som ikke anses som aviser. Det er lite fremtidsrettet, uforutsigbart og vil ramme norsk nyhetsproduksjon. Vi må sette oss dypere inn i hvordan dette vil slå ut, hvem som vil omfattes og hvilke konsekvenser det vil få, sier Øgrey til Kampanje.

Les også: Regjeringen vil øke TV 2-avtale til åtte år - støttebeløpet settes til 150 millioner

- Bommer
Heller ikke hos Norsk Redaktørforening faller forslaget i god jord. 

- Dette kom helt uventet på oss og resten av bransjen og det vil få alvorlige konsekvenser for blant annet TV 2, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø til Kampanje. 

Hun viser til at en regjering som sier de skal være opptatt av forutsigbarhet og plattformnøytralitet bommer med dette forslaget. 

- I forslaget til statsbudsjett heter det at momsfritaket har hatt, og fortsatt har, stor betydning for medienes digitale transformasjon. Å skille mellom tekst og stillbilder på den ene siden og levende bilder og lyd på den andre siden, er å gå helt feil vei. Det er ulogisk og lite fremtidsrettet. Det er alvorlig at konsekvensene av dette kuttet ikke er nærmere undersøkt og utredet, sier hun.