NRK får nesten 6,1 milliarder kroner i statlig finansiering i 2023. Det tilsvarer en vekst på 109 millioner kroner fra 2022, og det er en mindre økning enn det som ellers er lagt til grunn for pris- og lønnsvekstjusering i statsbudsjettet.

Budsjettforslaget til regjeringen forutsetter at NRK fortsetter arbeidet med å effektivisere driften.

For årene 2024 til 2026 foreslår refjeringen å justere tilskuddet til NRK i tråd med pris- og lønnsveksten.

Tidligere i år sendte regjeringen NRK-plakakaten ut på høring. Nå benytter regjeringen anledningen til å foreta seg noen justeringer i plakaten. Det innebærer blant annet at NRKs beredskapsforpliktelse blir plattformuavhengig og at kravet til norskandelen på NRKs radiokanaler skjerpes.

- NRK har en viktig rolle for folk hver eneste dag. Regjeringen vil sikre NRK som en allmennkringkaster med sterkt nærvær i hele landet. Derfor viderefører vi hovedlinjene i NRK-oppdraget og sørger for at de får rammene som trengs for å opprettholde og videreutvikle tilbudet i den kommende perioden, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Regjeringen vil ikke begrense NRKs tilbud på nett, slik flere av NRKs kommersielle konkurrenter har tatt til orde for. 

I forbindelse med høringsrunden tidligere i år tok Mediebedriftenes landsforening (MBL) til orde for at NRK-plakaten er for vid.

- Dersom NRK skal tilby samme type innhold som tilbys av andre mediehus må det være et tydelig krav at det tilføres økt samfunnsverdi – ut over at NRK produserer mer innhold av samme type som andre mediehus. NRK bør ikke øve sterkt konkurransepress mot private aktører, har MBL-sjef Randi S. Øgrey sagt til Kampanje.

Schibsted reagerer på NRKs storstilte satsing på nett. De mener NRKs «omfattende tekstbaserte innholdstilbud» er et hinder for Schibsted-avisenes digitale abonnementsvekst, og at Aftenposten spesielt påvirkes av dette.

Les mer: Aller og Schibsted i strupen på NRK - slik vil de begrense statskanalen på nett

I dagens budsjettforslag konkluderer regjeringen med at NRKs tilbud på nett ikke bør begrenses. De lener seg på Medietilsynets rapport som viser at NRKs tilstedeværelse på nett har en positiv effekt på konkurransen.

- Med bakgrunn i Medietilsynets vurderinger legger departementet til grunn at konkurransen er positiv for tilbudet til publikum og det samlede mediemangfoldet i Norge, skriver regjeringen i budsjettforslaget.

MBL-sjef Randi S. Øgrey legger ikke skjul på at hun er skuffet.

- Vi kunne ønsket oss at innspillingene våre til justering av NRK-plakaten hadde blitt fulgt opp slik vi hadde anbefalt. Dette vil vi fortsette å jobbe videre med, for det er ekstremt viktig å ha en god balanse mellom den store dyktige allmennkringkasteren NRK og de andre redigerte mediene, sier hun til Kampanje.