- Regjeringen lever ikke opp til egne ambisjoner i Hurdalserklæringen. Økt mediestøtte justert for pris og lønnsvekst er ikke tilstrekkelig om man skal opprettholde mangfold av medier. Et mangfold også politikerne er flinke til åt rekke frem viktigheten av, sa leder i Norsk journalistlag (NJ) Dag Idar Tryggestad i dagens høring i Familie- og kulturkomiteen.

I likhet med flere av de andre medietoppene som hadde tatt turen til høringen om statsbusjettet, ber han medlemmene av komiteen om å øke mediestøtten mer enn det regjeringen legger opp til i sitt forslag til budsjett, og reversere forslaget om å avvikle momsfritaket på nyheter i form av levende bilder.

- Blir dette kuttet stående rører det ved en viktig seier om at vi ikke skal ha moms på journalistikk i Norge. Her har norske politikere gått foran, nå er dere i ferd med å ta et steg tilbake, sa Tryggestad.

- Sliter med å nå de yngste
NJ-sjefen hadde også med seg tre forslag til nye mediestøtteordninger han mener bør utredes.

- Vi vet at vi trenger flere verktøy som vi kan ta i bruk dersom krisen skulle treffe vår bransje, sier Dag Idar Tryggestad.

Et av dem er gratis tilgang av journalistikk for unge mediebrukere.

- Tradisjonelle medier sliter med å nå de yngste voksne aldersgruppene. Gratis tilgang kan være en løsning på det, sier han.

- Uheldig avhengighetsforhold
NJ foreslår også opprettelse av en felles norsk norsk nyhetsplattform.

- Mange mediebedrifter i dag er i et uheldig avhengighetsforhold til internasjonale giganter. Det bør derfor utredes om statlig støtte til en norsk nyhetsplattform kan være en løsning.

Den tredje løsningen NJ foreslår er en egen ordning for medier som ikke er en del av et konsern.

- Disse mediene sliter med å ta del i den teknologiske utviklingen ettersom utgiftssiden er betydelig, egenkapitalen begrenset og det tar lang tid å tjene inn investeringene.

- Ikke en Spotify-løsning
NJ-lederen hadde ikke et klart svar til komiteens medlemmer om hvordan en nyhetsportal kan fungere i praksis.

- Det er en diskusjon som har kommet opp med jevne mellomrom. Noen har snakket om en Spotify-løsning. Det er ikke det vi foreslår. Spørsmålet er om vi kan utvikle en plattform til å spre norsk innhold på en annen måte enn å være i lomma på internasjonale giganter. Det må utredes, sier Tryggestad.

Han mener det er et skrikende behov for flere politiske tiltak for å sikre mediebransjen fremover.

- Både vi og organisasjonene har snakket mye om en verktøykasse. Vi hadde ikke fått mange snekkeroppdrag med verktøykassen vi har hatt til nå, for den er ganske slunken, sa han.