Det melder Medietilsynet i en pressemelding tirsdag morgen.

- Det er veldig bra at en så stor andel unge følger med på nyheter, men det er noe problematisk at sosiale medier er en så sentral nyhetsplattform blant de yngste. Disse tjenestene formidler ofte nyheter kortfattet og uten kontekst, og de har heller ingen redaktør som kvalitetssikrer innholdet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i meldingen.

Andelen som ikke får med seg nyheter i det hele tatt, er lavest blant de yngste. Blant tenåringene oppgir så godt som alle (98–99 prosent) at de får med seg nyheter ofte eller av og til, mot 94 prosent blant ni- og tiåringene.

Undersøkelsen gir ingen informasjon om hva som er den opprinnelige kilden når barn og unge ser, hører eller leser nyheter i sosiale medier. I undersøkelsen er det overlatt til respondentene selv å definere hva en nyhet er. 

TV og sosiale medier er mest brukt for å få med seg nyheter
I undersøkelsen kommer det frem at størst andel av barna mellom 9 og 18 år får med seg nyheter via TV. Sosiale medier kommer hakket bak, og det er kanalene Snapchat, TikTok og Youtube som er de mest populære tjenestene for nyhetskonsum blant barn i sosiale medier. 

I tillegg viser også underskelsen at barn og unge er mest interessert i nyheter fra utlandet, deretter følger nyheter fra Norge, og sist lokale nyheter. 

- Internett gjør at vi daglig eksponeres for hele verden. Undersøkelsen viser at barn og unge ser ut til å være mer opptatt av det globale perspektivet enn det lokale. Det kan ha både positive og negative sider, sier Velsand.

Medietilsynets undersøkelseviser også at NRK, VG, TV 2 og lokalavisene er redaktørstyrte nyhetsmedier som brukes av mange barn og unge.

- Det er bra at en høy andel følger nyheter i redaktørstyrte medier, som er en viktig motvekt til falske nyheter i sosiale medier, avslutter Velsand.

Her kan du se flere av funnene til Medietilsynet i undersøkelsen «Barn og medier 2022»:

  • De aller fleste 9–18-åringer forholder seg til nyheter i større eller mindre grad: 97 prosent får med seg nyheter. En høyere andel tenåringer får med seg nyheter sammenlignet med yngre barn.
  • Sosiale medier og tv er de vanligste kanalene for nyhetsoppdateringer for 9–18-åringer: 89 prosent får med seg nyheter ofte eller av og til på tv, mens 88 prosent får med seg nyheter fra sosiale medier.
  • Snapchat, TikTok og YouTube er de sosiale mediene en høyest andel 9–18-åringer får med seg nyheter fra.
  • NRK, VG og TV 2 er viktige redaktørstyrte nyhetsmedier for barn og unge.
  • De nære relasjonene spiller en vesentlig rolle i barn og unges nyhetsoppdatering: 93 prosent av 9–18-åringene får med seg nyheter fra foreldrene, 91 prosent fra venner og 87 prosent fra lærere/skolen.
  • Nyhetstypene flest barn og unge definerer som interessante, er nyheter fra utlandet (57 prosent), deretter følger nyheter fra Norge (51 prosent) og lokale nyheter «fra der jeg bor» (49 prosent).

Undersøkelsen Barn og medier ble gjennomført fra begynnelsen av mars til slutten av mai i år. 3.200 barn og unge fra 78 skoler over hele landet har deltatt. Formålet med undersøkelsene er å gi en samlet framstilling av barns og unges digitale mediebruk.