- Jeg klarte lenge å holde den kommende fødselen skjult ved blant annet å bruke en annen nettleser enn Google sin, men jeg ble trolig «avslørt» da en slektning gratulerte meg i Messenger. Når vi gir fra oss informasjon skaper vi en digital hale av data, som igjen kan brukes til ganske aggressiv og svært målrettet markedsføring, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Han klarte altså ikke å unnslippe Google og Facebook, og Myrstads erfaringer har nå blitt brukt som utgangspunkt for en serie kampanjefilmer som Newslab har produsert på oppdrag for Medietilsynet.

Filmene skal gjøre både unge, voksne og eldre mer klar over hva som kan skje med informasjonen vi deler med apper og nettsider, og hvordan overvåkingsbasert reklame fungerer, skriver Medietilsynet i en pressemelding.

Se video lenger ned i saken!

Ønsker å nå én million nordmenn
Filmene er så langt sett av om lag 650 000 personer i sosiale medier. Uttaket består av seks ulike klipp med utgangspunkt i to lengre informasjonsfilmer. Medietilsynet har som mål at totalt én million nordmenn skal se filmene. Kampanjen er knyttet til sikkerhetsmåneden oktober, der ulike statlige aktører jobber sammen for å øke kunnskapen om blant annet digital sikkerhet.

- Mange deler i dag mye i sin mediehverdag. Vi ønsker at alle skal bli mer bevisste på hvorfor det er viktig å beskytte sin personlige informasjon, og bli mer kritiske til hva som deles med hvem, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i meldingen.

Tilsynet opplyser at filmene har hatt størst spredning og engasjement på Instagram, blant de yngste (13-30 år). Faktisk er det over 300.000 som har sett kampanjen der. Filmene kjøres på Facebook, nevnte Instagram, Linked In og Snapchat.

- Dette er et drømmeoppdrag
Det er som tidligere nevnt Newslab som står bak Medietilsynets kampanje. Byrålederen Kristiane Roe Hammer forteller at personvern er noe mange sier de er opptatt av.

- Men i realiteten godtar vi altfor mye overvåkning og datautlevering i bytte mot enkelhet og relevant innhold. Utfordringen ble derfor å vise hvordan dine data faktisk er en attraktiv valuta for andre, sier Hammer i meldingen.

- I Newslab trives vi aller best når vi får jobbe med komplekse spørsmål, og formidle dem på en enkel og forståelig måte. Sånn sett var dette et drømmeoppdrag, sier Hammer.

Det er Ole Magnus Kinapel som har hatt regien, med Adam Enochsson på foto.

Se en av Medietilsynets kampanjefilmer her: