Torsdag klokken 10 legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2023. Da får også Medie-Norge svar på hva et strammere statsbudsjett betyr for deres bransje.

Regjeringen foreslår å øke produksjonstilskuddet - ofte kalt pressestøtten - med 11,5 millioner kroner til en totaltpott på 400 millioner kroner. Det utgjør 2,8 prosent. 

NRK får nesten 6,1 milliarder kroner i statlig finansiering i 2023. Det utgjør en videreføring av tilskuddet for 2022, med en redusert justering for pris- og lønnsvekst.

Les også: Regjeringen avviser konkurrentenes bekymringer - vil ikke begrense NRKs tilbud på nett

Regjeringen setter også av 40 millioner kroner til tilskudd til samiske aviser, 22 millioner kroner til tilskudd til innovasjon og utvikling, 22 millioner kroner til tilskudd for lyd- og bildemedier.

For første gang kommer regjeringen også med et fireårig styringssignal for mediestøtten.

Regjeringen foreslår at den direkte mediestøtten i perioden 2024 til 2026 årlig justeres for pris- og lønnsvekst.

- I Norge har vi tilgang på et mangfold av medier uansett hvor i landet vi bor. Slik vil vi også ha det fremover, og da må styringsmaktene legge til rette for det. Ved å fastsette fireårige styringssignal, gir vi mer forutsigbare rammer for media, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I år er produksjonstilskuddet på rundt 390 millioner kroner. Det utgjør en vekst på 5,5 prosent fra i fjor.

I budsjettet foreslår regjeringen også en justering av NRK-plakaten som blant annet innebærer å gjøre NRKs beredskapsforpliktelse plattformuavhengig. Regjeringen vil også skjerpe kravene knyttet til musikk ved at kravet om å sende minst 40 prosent norsk musikk utvides til å gjelde de aller fleste radiokanalene. 

Regjeringen vil også presisere språkkravet til å inkludere samisk, nasjonale minoritetsspråk og tegnspråk.

Les også: Regjeringen vil øke TV 2-avtale til åtte år - støttebeløpet settes til maks 150 millioner