Det er et år siden Anette Trettebergstuen (Ap) ble landets nye kulturminister og Trettebergstuen har også vist seg som en engasjert medieminister. Men i sitt første hele kultur- og mediebudsjett var det vanskelig å få øye på dette engasjementet.  I regjeringens forslag til statsbudsjett lå det også en avgiftsbombe begravet for Medie-Norge og den smalt rett i fleisen på særlig TV 2-sjef Olav Sandnes. Tretterbergstuen kunne fortelle at regjerningen nå vil fjerne en ordning fra 2016 som sier at salg av elektroniske nyheter ikke lenger skal være fritatt for merverdiavgift.

Fritaket skal imidlertid fortsatt gjelde for aviser. Trøste og bære. Det kunne kanskje fungert på 1990-tallet. Ikke i 2022. Vår nye regjering har altså funnet ut at vi skal skille mellom nyheter som publiseres i tekst og bilder og nyheter som publiseres på video. Og hva med lyd og podkaster? Seks år etter at nullmomsen ble innført fjernes den igjen og for alle dem som ønsker seg forutsigbare rammevilkår, ble årets statsbudsjett trist lesing.

Regjeringens nye momsforslag for TV-nyheter bryter med mye av det vi har vært vant med fra mediepolitikken de siste årene både hva gjelder forutsigbarhet, plattformnøytralitet og likebehandling av journalistikk uavhengig av nyhetsmedium.

Det må være lenge siden en kulturminister har hatt med seg så dårlige nyheter til mediebransjen i kofferten i forbindelse med et statsbudsjett. Sist gang må ha vært i 2013 da daværende kulturminister Thorhild Widvey (Høyre) kutta pressestøtten med 50 millioner kroner. Trettebergstuen havnet derfor raskt i momsbråk med en skuffet mediebransje.

Trettebergstuen var stram i maska da hun la frem statsbudsjettet for en drøy uke siden og skyldte på Finansdepartementet og forsvarte kuttet med at det var «en dyr ordning som er lite treffsikker» gitt at både TV-distributører (Telenor og Altibox) og strømmeselskaper (TV 2 Play og Viaplay) priser inn nyhetstilbud i sine kanalpakker for på den måten dra ned det avgiftspliktige beløpet som skal betales til staten.

Hva gjaldt TV 2 så var kanalen en kommersiell allmennkringkaster «som kompenseres for oppdraget sitt», mente Trettebergstuen. Det blir tullete all den tid avtalen kanalen har med staten om å levere allmennkringkasterinnhold har en maksimal verdi av 135 millioner kroner. Effekten av momsfritaket alene vil «koste» TV 2 langt mer enn hva momsfritaket på nyheter utgjør, men viktigere er det at forslaget også vil ramme langt flere norske mediehus og ikke bare TV 2.

En uke etter at budsjettet ble lagt frem, tok Trettebergstuen turen til Pressens hus i Oslo. Men i motsetning til Widvey som med steinansikt forsvarte kuttet i pressestøtten den gang, falt ansiktsmaska til Trettebergstuen raskt av. Nå var det andre politiske momstoner fra Trettebergstuen som kunne fortelle at dette «ikke er noe vi politisk har ønsket» og mer et resultat av et kutt «som vi på mange måter har kjempet imot, men som vi har måttet ta».

Det ble en spesiell forestilling og det hele toppet seg da Trettebergstuen nærmet måtte be Sosialistisk Venstreparti om å redde seg ut av momsknipa i partiets eget arbeid med sitt alternative budsjett og i forhandlingene.

Og da konsernsjef Anders Opdahl i Amedia kunne fortelle hvordan dette også rammet Amedias nyhetsjournalistikk og deres satsinger på lyd og bilde, ønsket nok Trettebergstuen seg så langt vekk fra både Pressens Hus og moms og medier som overhodet mulig.

Vi skal dog gi Tretterbergstuen og regjeringen rett i en ting. Ordningen slik den ble innført i 2016 var ikke ment å tilgodese TV-distributører og internasjonale strømmeselskaper med store momsbesparelser. At sport- og underholdningspakker selges rimeligere til kundene fordi distributøren kan dytte inn CNN, BBC News og Al-Jazeera i pakken har ikke så mye med norsk mediepolitikk å gjøre og ønsket om å styrke norsk språk og journalistikk.

Her er det mye som også tyder på at distributørene har vært for grådige og satt en for høy verdi på sine momsfrie «nyhetspakker». Vi tviler på at internasjonale nyhetskanaler koster TV-distributørene mer enn et en krone eller to per kunde i måneden (om en legger hele kundebasen til grunn). 

Nå vil regjeringen tette igjen dette «hullet» i lovverket, men måten det skjer på vitner om at Kulturdepartementet og kulturminister Anette Trettebergstuen har blitt fullstendig overrumplet og overrasket av Finansdepartementet og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på regjeringens budsjettkonferanse. Resultatet ble at Trettebergstuen endte opp med å ta et kutt hun verken ønsket eller klarte å argumentere godt nok til å slippe. Her har man rett og slett sovet i timen og ikke fulgt opp mediebransjens egen påpekning fra 2017, ett år etter at den digitale nullmomsen ble innført for elektronisk nyhetsmedier, om momslekkasjen. Uten at vi er noen utredningseksperter, kan en også stille spørsmålet om konsekvensene av det nye forslaget er blitt godt nok utredet, noe Staten er pliktig til å gjøre. 

Etter sitt første år i ministerstolen, tenkte nok Anette Trettebergstuen på Pressens hus sist uke at det var langt morsommere å bli kulturminister, enn å være kulturminister.

Les også: Medieforsker spår kjempesmell for TV 2: - Dette er absolutt dramatisk