Mediebarometeret for årets åtte første måneder er klart, og tallene viser at reklamemarkedet vokser svakt i august. Veksten er på svake på 2,2 prosent eller rundt 20 millioner kroner og det gir en samlet reklameinvestering i august på snaue 900 millioner kroner.

Dermed fortsetter den samlede veksten i reklamemarkedet å krympe for året sett under ett. Etter syv måneder i år var veksten på 4,5 prosent. Nå faller den til 4,2 prosent.

- Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første åtte måneder, vokser med 4,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022, og utviklingen samsvarer godt med tidligere prognoser, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Veksten i august er likevel en liten opptur etter to måneder på rad med stor tilbakegang. 

Les også: Mageplask i reklamemarkedet: - Skyer i horisonten

Hittil i år er økningen i stor grad drevet av digitale medier og utendørs, hvor sistnevnte har hatt sterk vekst gjennom hele 2022. Den store vinneren hittil i år er utendørsreklamen som vokser med hele 56,3 prosent mot markedet i fjor. Det er en vekst på 143 millioner, som utgjør over halvparten av den totale veksten i reklameomsetningen.

- Det er svært gledelig at vi som kanal er tilbake på tidligere omsetningsnivåer som før pandemien, og vel så det. Veksten kommer både i økte investeringer i kanalen fra eksisterende kunder, men også nye kunder og bransjer har kommet på det siste året, sier Dennis Højland Nyegaard, norgessjefen i det største utendørsselskapet, Clear Channel. 

Digitale medier øker omsetningen med nesten 45 millioner mot fjoråret, hvor søk og online video er de sterkeste driverne. Søk vokser med 3,7 prosent som utgjør 16 millioner hittil i år, mens online video har en vekst på 3,5 prosent, rett i underkant av 14 millioner. Samlet står digitale medier nå for 42,6 prosent av reklamemarkedet.

Her ser du investeringene som har gått via mediebyråene fra januar til august. Tall i MNOK.

Medikanal 2022 2021 Endring i prosent
Digitale medier 2.691,0 2.2646,0 + 1,7
- Display 1.120,0 1.113,3 + 0,6
- Influencer 15,0 15,7 - 4,4
- Sosiale medier 697,4 688,5 + 1,3
- Søk 455,8 439,4 + 3,7
- Video 402,6 388,9 + 3,5
TV 2.158,4 2.156,2 + 0,1
Lyd 307,6 282,3 + 9,8
- Radio 289,2 263,5 + 9,8
- Podkast 18,3 18,8 - 2,7
Kino 74,6 22,9 + 225,6
Utendørs 398,7 255,0 + 56,3
Dagspresse 220,6 240,2 - 8,2
Ukepresse 27,0 29,0 - 6,9
Fagpresse 14,5 13,1 + 10,1
DM 399,5 404,4 - 1,2
Andre medier 29,8 18,2 + 63,4
Totalt 6.322,0 6.067,9 + 4,2
- Programmatisk 763,7 761,3 + 0,3