- Dette viser at vår journalistikk står på trygg grunn, sier sjefredaktør Ulf André Andersen i Se og Hør til Kampanje.

Redaksjonen gikk fri i Pressens faglige utvalg (PFU) for en artikkel de publiserte fredag 17. desember 2021 med tittelen «Durek er alvorlig syk». Der ble helsetilstanden til Verrett omtalt, uten at han selv medvirket til saken. 

PFU slår i sin uttalelse fast at selv om Durek Verrett er en person i offentligheten, også gjennom sin relasjon til kongefamilien, så er ikke det i seg selv en god grunn til å publisere opplysninger om hans helse. 

De mener imidlertid det er relevant å opplyse om Verretts sykdom sett i lys av at han hevder å kunne helbrede seg selv og at dette er knyttet til hans kommersielle virksomhet.

Utvalget påpeker at Verrett har vært åpen om sykdommen og evne til å helbrede seg selv, også i egen bok som kom ut i 2019. 

- Saken balanserer helt på grensen, sa PFU-leder Anne Weider Aasen under behandlingen.

Les mer: Se og Hør ble ikke felt av PFU for Durek Verrett-sak

- God og grundig konklusjon
- PFU mener saken balanserer helt på grensen. Er det der dere vil være?

- Vi skjønner at dette har vært en vanskelig sak og at det er sjaman Durek sin kommersielle virksomhet og hans syn på alternative behandlingsformer som gjør denne saken legitim å skrive om. I utgangspunktet skriver vi ikke om private helseopplysninger, sier Andersen.

- Hva tenker du om tvilen som hang over utvalget under diskusjonen?

- Det var en diskusjon internt i PFU og det har jeg ingen spesielle kommentarer til. Jeg synes konklusjonen var god og grundig.

Mener Se og Hør har brutt loven
Klagen mot Se og Hør er ført i pennen av Verretts advokat Kyrre Eggen.

- Det er helt utvilsomt at Se og Hørs oppslag utgjør en eklatant krenkelse av straffeloven § 267 og skadeerstatningsloven § 3-6, skriver han i klagen.

- Tror du saken står seg rent rettslig?

- Det vil tiden vise. Vi tar det eventuelt dersom det kommer. Vi har ingen kommentar til det, sier Se og Hør-redaktøren.

- Har ikke snakket med Verrett
Advokat Kyrre Eggen forteller til Kampanje at han ikke har snakket med Verrett og at han derfor ikke kan kommentere utfallet av saken. Han vil heller ikke kommentere om de skal ta saken videre.

- Har du planer om å snakke med Durek Verrett i løpet av dagen i dag?

- Jeg får sikkert diskutert utfallet med ham i løpet av nærmeste fremtid, sier Eggen til Kampanje.