I dag kan PFU lande på to ikke-brudd-konklusjoner og to brudd-konklusjoner, men presseforbundet foreslår å slanke hele systemet ned til kun to mulige utfall: Brudd eller ikke brudd, skriver fagbladet Journalisten.

I forslaget til endringer som presseforbundets generalsekretær Elin Floberghagen har levert til forbundsstyret, foreslås det å fjerne mellomposisjonene "kritikk" og "samlet vurdering" fra vedtektene, slik at PFU kun kan konkludere med enten "brudd på god presseskikk" eller "ikke brudd på god presseskikk".

I selve vurderingen kan PFU tydeliggjøre eventuelle formildende eller skjerpende omstendigheter, men konklusjonen skal altså være mer bastant enn nå.

Sekretariatet i presseforbundet startet arbeidet med å utrede forslag til endringer i PFU-vedtektene tidligere i år, og forslaget skal behandles på styrets møte i desember.

Pressens Faglige Utvalg er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund med formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse ved å behandle klager mot disse. PFU legger Vær Varsom-plakaten til grunn for sine etiske vurderinger..

Utvalget består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Mediene er representert ved to redaktører og to journalister.

(©NTB)