Andelen unge som har sett slåsskamper eller planlegging av slåsskamper og salg av alkohol på nett det siste året, er om lag like stor som i 2020. Én av fire har sett innhold om av salg av hasj eller marihuana, noe som også er på samme nivå som for to år siden.

- Heldigvis er det et mindretall blant ungdommene som har vært eksponert for slåsskamper og salg av rusmidler, og det er bra at andelen ikke er økende. Likevel er det viktig å skjerpe innsatsen mot slikt innhold på nett. Å bli eksponert for vold og rusmidler på digitale plattformer, kan bidra til at dette oppleves som normalt. Det kan også senke terskelen for å prøve rusmidler i tidlig alder, eller bidra til at ulovlig innhold blir delt videre, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ifølge politiet deles voldsvideoer hyppig, i tillegg til at volden er grovere enn tidligere. Anne Katrin Storsveen Oppegaard, avsnittsleder i Nettpatruljen ved Oslo politidistrikt, melder om en delingskultur som bekymrer politiet.

- Vi får ofte inn tips om slike videoer og snakker med fornærmede som står i en svært vanskelig og traumatisk situasjon. Ungdom må få kunnskap om at deling av voldsvideoer er ulovlig og at delingen øker belastningen for den som er blitt filmet i en sårbar situasjon. Spredning og liking av videoer kan dessuten indirekte bidra til at nye videoer lages og lastes opp, sier Storsveen Oppegaard.

Medietilsynet mener det er problematisk at ulovlig innhold får spillerom på nett. EUs rettsakt for digitale tjenester (DSA) skal gjøre det enklere både å få fjernet ulovlig innhold og å klage dersom plattformene urettmessig fjerner innhold. Men i påvente av at DSA kommer på plass, etterlyser Medietilsynet økt innsats fra plattformene.

- Tjenester som Snapchat, TikTok og Instagram må sørge for å være tilgjengelige for brukerne sine og behandle klager på ulovlig innhold raskt. Plattformene bør blokkere eller kaste ut brukere som deler videoer om slåssing eller tilbyr alkohol eller narkotika, sier Velsand.