Det får Kampanje opplyst av rådssekretær Erik Skarrud.

- Det er vanskelig å vite hva som er grunnen, men det kan for eksempel være en kombinasjon av en relativt rolig nyhetssommer og at det ikke har vært innhold som har skapt debatt eller omtale i mediene, sier Skarrud.

Han forteller at klagene ofte henger sammen med medieomtale eller poster i sosiale medier.

- Jeg vil ikke si at det er den relativt rolige sommeren med henvendelser er spesielt overraskende ettersom tallet på henvendelser svinger veldig, og det er av og til vanskelig å forutse hva det kommer reaksjoner på, forklarer han videre.

Antall henvendelser på 185 er nærmere 1.300 færre henvendelser enn i fjor.

- I samme møte i fjor var det drøyt 1.500 henvendelser, mye på grunn av den såkalte «klimapsykologsaken» og klager på avpubliseringen av «Helt Ramm i Tokyo». I 2020 var det nærmere 250 henvendelser, sier Skarrud.

Han forteller at rådet tar stilling til henvendelser ved å melde saker inn til klagebehandling tre dager før møtet, og at det derfor ikke er mulig å si noe om saker ettersom første møte etter sommeren er neste uke.

Møtes igjen:

Leder av Kringkastingsrådet Snorre Valen og resten av rådsmedlemmene har fått langt færre klager å hanskes med enn på samme tid fjor. Til høstens første møte er det kommet inn 185 henvendelser.