Saken blir oppdatert.

Durek Verrett vant ikke frem mot Se og Hør i Pressens faglige utvalg (PFU) onsdag. Se og Hør var blitt klaget inn for en artikkel de publiserte fredag 17. desember 2021 med tittelen «Durek er alvorlig syk». Der ble helsetilstanden til Verrett omtalt, uten at han selv medvirket til saken. Durek Verrett hadde takket nei til å bidra da Se og Hør oppsøkte ham på gata i Los Angeles for å spørre om et intervju.

PFU mener saken har allmenn interesse og at Se og Hør ikke har brutt Vær Varsom-plakaten. 

- Det er en veldig interessant runde og en vanskelig sak. Og jeg forstår at klager føler seg rammet her, sier leder i PFU, Anne Weider Aasen.

Hun mener likevel at det er all grunn til å rette søkelyset mot Durek Verretts virke som helbreder som driver kommersiell virksomhet inn mot svake grupper.

- Saken balanserer helt på grensen, legger hun til.

Les også: Se og Hør-redaktør: - Viser at journalistikken vår står på trygg grunn

- Svært utleverende
Durek Verrett mener oppslaget i Se og Hør bryter Vær Varsom-plakaten på tre punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.9 – om å opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet
4.1 – om saklighet og omtanke
4.3 – om stigmatiserende omtale

- En slik massiv og detaljert reportasje om sensitive helseopplysninger er svært utleverende og belastende for Durek Verrett. Belastningen forsterkes av at Se og Hør gir leseren inntrykk av at Durek Verrett har medvirket til omtalen, skriver Verrett, via advokat Kyrre Eggen, i klagen.

Se og Hør har avvist at de har brutt god presseskikk og mener det er legitime grunner til å omtale sykdommen. De viser til at Verrett tidligere har vært åpen om sykdom. Se og Hør mener også Verretts virke som sjaman og kontroversielle uttalelser han har kommet med om helse gjør at helsetilstanden hans har allmenn interesse.

- Samlet sett er det Se og Hørs oppfatning at artikkelen om Verretts helsetilstand har betydelig nyhetsinteresse, og at den gjelder forhold Verrett selv har omtalt i offentligheten tidligere. Han figurerer selv i media i Norge og internasjonalt, hvor han betraktes som en svært kontroversiell figur innen feltet for alternativmedisin, skriver redaksjonen i sitt tilsvar.

- Ikke brudd
PFU slår i sin uttalelse fast at selv om Durek Verrett er en person i offentligheten, også gjennom sin relasjon til kongefamilien, så er ikke det i seg selv en god grunn til å publisere opplysninger om hans helse. 

De mener imidlertid det er relevant å opplyse om Verretts sykdom sett i lys av at han hevder å kunne helbrede seg selv og at dette er knyttet til hans kommersielle virksomhet.

Utvalget påpeker at Verrett har vært åpen om sykdommen og evne til å helbrede seg selv, også i egen bok som kom ut i 2019. 

Utvalget mener heller ikke at innholdet i den påklagede artikkelen er i strid med kravet til saklighet og omtanke.

- Veldig personlig
Medlemmene i utvalget er samstemte om at dette er en vanskelig sak. Flere av dem mener Se og Hør kunne ha blitt felt dersom ikke Verrett hadde hevdet at han kan helbrede andre mennesker.

- Det er veldig personlig, og også mennesker som søker offentlighet har krav på et visst vern. Hadde det vært en politiker, influenser eller idrettsutøver, som har markert seg på et annet område, og får den type oppslag mot seg, hadde det vært en fellelse, sier PFU-medlem Gunnar Kagge fra Aftenposten.

- Helseopplysninger skal i prinsippet vernes. Men en person som så til de grader eksponerer seg selv og sin helse som forretningsmodell, må finne seg i at det stilles et kritisk søkelys. Jeg mener Se og Hør er innafor, men ikke om de hadde gjort det om en hvilken som helst annen person, fortsetter han.

Stein Bjøntegård fra NRK stiller spørsmål om omtalen av sykdommen. Han viser til at tilstanden til Verrett har utviklet seg flere ganger siden han sist snakket om den. Etter at Verrett ble syk igjen, har ikke sykdommen blitt omtalt.

- I denne nye settingen, er det berettiget å skrive om det? Verken han selv eller noen andre har skrevet om det. Jeg synes dette er veldig vanskelig å vurdere. Hvor skal man sette streken? I denne saken så er det et ekstra tilfelle at Verrett har gjort det til et kommersielt prosjekt at han kan kurere, eller i det minste bidra, til å kurere, sier Bjøntegård.

- Jeg er veldig i tvil, legger han til.

Ingrid Rosendorf Joys fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mener Durek Verretts relasjon til kongehuset ikke kan utløse en rett til å grafse i privalivet.

- Men det som gjør at Se og Hør lander på riktig side er forretningen hans. Der har han vært inne på at han kan heale folk eller bidra til at folk blir friske. Men for meg er det likevel på grensen.

Advokat Kyrre Eggen forteller til Kampanje at han ikke har snakket med Verrett og at han derfor ikke kan kommentere utfallet av saken. Han vil heller ikke kommentere om de skal ta saken videre.

Les mer: Durek Verrett følte seg utlevert av Se og Hør - nå skal klagen behandles i PFU