Det er godt dokumentert at dårlige nyheter om dystre klimautsikter, krig, masseskytinger, katastrofer og skumle sykdommer kan påvirke folks nattesøvn og humør.

Personer besatt av en trang til å stadig sjekke nyhetene sliter dessuten mer med stress, angst og fysisk dårlig helse. Det viser en ny studie der medievaner og helse hos 1.100 voksne amerikanere er analysert, og resultatene er publisert i Health Communication.

Et mørkt og farlig sted
Mange rapporterer at å følge det som framstår som en konstant strøm av dårlig nytt, gjør at man i perioder føler seg maktesløs og nedtrykt. 16,5 prosent av deltakerne kvalifiserte til kategorien «svært problematisk nyhetskonsum». Rett og slett hekta på nyhetene klarer de ikke la være å overvåke dem konstant, for å følge utviklingen.

- Å bli utsatt for en 24-timers nyhetssyklus der hendelsene utvikler seg hele tiden, kan ha alvorlige konsekvenser for mental og fysisk helse, sier førsteamanuensis Bryan McLaughlin ved College of Media and Communication ved Texas Tech University.

Den overdrevne eksponeringen for nyheter og framtidsutsikter får, ifølge ham, «verden til å framstå som et mørkt og farlig sted».

Tre av fire sliter
Blant deltakerne som erkjente problematisk nyhetsforbruk, svarte 74 prosent at de sliter psykisk «ganske mye» eller «veldig mye». Hyppige symptomer på dårlig psykisk helse ble bare registrert hos 8 prosent av de andre deltakerne i studien.

Av dem som er hekta på nyheter, svarte 61 prosent at de i svært stor eller ganske stor grad sliter med dårlig fysisk helse. Den andelen var kun på 6 prosent blant dem som ikke sjekker nyheter døgnet rundt.

Forskerne kan imidlertid ikke konkludere med at nyhetskonsumet er skyld i dårligere helse. Det kan også være slik at personer med sviktende helse i større grad enn andre bruker tid på nyheter.